6. juli 2016

Nobelprismodtager Ben Mottelson fylder 90 år

Nobelprismodtager:

Ben Mottelson fik sammen med Aage Bohr Nobelprisen i Fysik i 1975 for deres arbejde med beskrivelsen af atomkernens struktur. 9. juli fylder Ben Mottelson 90 år, og selvom han officielt gik på pension i 1994 kommer han stadig dagligt på Niels Bohr Institutet, hvor han aktivt følger med i forskningen.

Ben Mottelson

Nobelprismodtager Ben Mottelson fylder 90 år den 9. juli, 2016

Ben Mottelson fik sammen med Aage Bohr Nobelprisen i Fysik i 1975 for deres arbejde med beskrivelsen af atomkernens struktur. 9. juli fylder Ben Mottelson 90 år, og selvom han officielt gik på pension i 1994 kommer han stadig dagligt på Niels Bohr Institutet, hvor han aktivt følger med i forskningen.

Ben Mottelson er i det hele taget en aktiv mand. Han cykler på arbejde, og trapperne op til kontoret på 1. sal tager han i rask tempo. ”Bliver han virkelig 90”, udbryder folk spontant, når de møder ham på gangene, hvor han færdes hjemmevant efter at have arbejder på instituttet i mere end 65 år.

At han fik en lang karriere på Niels Bohr Institutet og et liv i Danmark var lidt et skæbnens spil. Benjamin Roy Mottelson er født i Chicago og læste fysik på Purdue University. Efter sin ph.d. fra Harvard University i 1950 ville han gerne til udlandet og valgte Niels Bohr Institutet, der var internationalt kendt for sin forskning indenfor atomkernefysik. Han fik et rejsestipendium på 1 år og drog afsted med sin kone Nancy og sønnen Malcolm. På Niels Bohr Institutet mødte Ben Mottelson den danske fysiker Aage Bohr, og de begyndte et samarbejde, som var usædvanligt tæt og blev livslangt.

Ben Mottelson og Aage Bohr (1970)

Ben Mottelson og Aage Bohr ses her i 1970 i Auditorium A på Niels Bohr Institutet. (Credit: Niels Bohr Archive, Copenhagen)

”Vores samarbejde var fra starten meget stærkt og vellykket. Bohr-familien tog varmt imod os og skaffede os en bolig i Søborg, hvor vi fik gode naboer. Min kone Nancy nød at bo i Danmark, så da året var ved at være omme, blev vi meget glade, da jeg fik tilbudt en fast stilling på instituttet”, fortæller Ben Mottelson.

Den kollektive model

Omkring 1950 var der to opfattelser af atomkernens struktur, den såkaldte dråbemodel og skalmodellen. Begge teorier kunne forklare nogle fysiske fænomener, men begge havde også mangler, som betød, at de eksperimentelle måleresultater og teoriernes forudsigelser ikke stemte 100 procent overens. De to teorier var på flere måder modsatte opfattelser af atomkernens struktur og kunne ikke uden videre forenes, men Ben Mottelson og Aage Bohr arbejdede sig frem til en kollektiv model, der integrerede træk fra både dråbemodellen og skalmodellen. I 1953 fremlagde de to fysikere deres resultater i en stor artikel om deres teori for den kollektive model for atomkernernes struktur.

Nobelpris diplom

Nobelpris diplom. I 1975 modtog Ben Mottelson og Aage Bohr sammen med James Rainwater Nobelprisen i Fysik for deres opdagelser om atomkernens struktur.

Aage Bohr og Ben Mottelson arbejdede videre på deres tobindsværk om atomkernens struktur, Nuclear Structure, der kom til at ændre forståelsen af kernefysikken, og fordi den var baseret på kvantemekaniske principper, fik den også stor betydning for forståelsen af fænomener som neutronstjerner og superledning i faste stoffer. Første bind kom i 1969, og andet bind udkom i 1975.

I 1975 modtog Aage Bohr og Ben Mottelsen sammen med James Rainwater Nobelprisen i Fysik for deres teorier om atomkernens struktur.

Inspiration og ærefrygt

I 1957 var Ben Mottelson blevet udnævnt til professor ved det nye forskningsinstitut, Nordita, og han blev dansk statsborger i 1971. Familien var flyttet til Taarbæk, lidt nord for København. De fik yderligere to børn, og hans kone fik arbejde som lærer på Bernadotteskolen, hvor alle tre børn kom til at gå. Selv cyklede han hver dag de cirka 12 km til arbejdet på Niels Bohr Institutet. Her var der særlig autoritet omkring de to fysikere.

Jens Jørgen Gaardhøje, der nu er professor på instituttet fortæller om sin studietid: ”Jeg kan huske, at vi hver mandag formiddag havde en foredragssession, hvor vi mødtes teoretikere og eksperimentalfysikere. Der sad Aage og Ben altid på forreste række henne i venstre side. Alle de ældre sad på de forreste rækker og vi unge sad oppe bagved. Så der sad Aage og Ben altid og var autoriteterne indenfor området. Og når man selv skulle fremlægge sit arbejde, var det både med en lille smule ærefrygt og også en stor inspiration, at de to sad der. Man var meget bevidst om, at man ikke skulle sige noget sludder. Man skulle være skarp! Og når der var et eller andet, der interesserede dem, ville de stille spørgsmål og også oftest snakke sammen indbyrdes. Så blev der stille i salen, og når de så havde tænkt færdigt eller diskuteret det, så sagde de: “fortsæt bare”. De var meget interesserede i det, vi lavede eksperimentelt”.

Nobelprismodtager fylder 90 år

Ben Mottelson i Niels Bohr Institutets bibliotek

Ben Mottelson kommer stadig dagligt på Niels Bohr Institutet, hvor han ofte sidder i biblioteket og følger med i forskningen ved at læse bøger og de nyeste videnskabelige magasiner. (Foto: Ola Jakup Joensen)

Ben Mottelsons første kone, Nancy (f. Reno) døde tidligt i en alder af kun godt 40 år. Senere blev han gift med Britta (f. Sigumfeldt), som døde for få år siden. Nu bor han i en lejlighed på Sortedams Dosseringen, der ligger tæt på instituttet, og hver dag kan man finde ham på biblioteket, hvor han følger med i forskningen ved at læse bøger og videnskabelige tidsskrifter. Her mødes han også med kolleger, der gerne vil diskutere fysik – for ét er sikkert, selvom man fylder 90 år, kan man godt være kvik i pæren.

Ben Mottelson fejres ved en reception fredag den 8. juli, 2016 i Auditorium A på Niels Bohr Institutet på Blegdamsvej 17 i København.

Emner