23. november 2016

Stor EU-bevilling til astronomi-projekt

Bevilling:

Astrofysiker Heidi Korhonen, lektor i Dark Cosmology Centre på Niels Bohr Institutet har fået en bevilling på 3,2 mio. kr. til at lede et EU-projekt, som skal oplære unge forskere i astronomiske observationer med teleskoper. Projektet skal løbe i fire år.

Heidi Korhonen

Astrofysiker Heidi Korhonen har fået en bevilling på 3,2 mio. kr. til at lede et EU-projekt,

Heidi Korhonen er en del af et stort konsortium, OPTICON (Optical Infrared Coordination Network for Astronomy) som har modtaget 10 mio. euro (74,5 mio. kroner) fra EU’s Horizon 2020 Forsknings og Innovations Rammeprogram. OPTICON har 32 partnere, det ledes af Cambridge University, og Niels Bohr Institutet er den syvendestørste bevillingsmodtager.

”Vores program, 'Enhancing community skills, integrating communities’ går ud på at øge unge forskeres grundlæggende færdigheder i at observere med teleskoper. Vi skal både arrangere kurser og workshops, skabe et fællesskab blandt forskerne fra hele Europa med særlige møder, og så har vi planer om at opbygge en skole for udvikling af astronomiske instrumenter her i København”, fortæller Heidi Korhonen, der skal lede projektet.

Programmet er målrettet til unge forskere på ph.d.- og postdoc-niveau. Bevillingen på 3,2 mio. kr. er blandt andet til lønninger, kurser samt udgifter til benyttelse af teleskoperne. Projektet starter i 2017 og løber over fire år.

Kontakt

Heidi Korhonen, astrofysiker, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet, +45 3533-3425, heidi.korhonen@nbi.ku.dk

Emner