28. august 2017

11 mio. kr. til bedre beregninger af eksperimenter inden for partikelfysik

Bevilling:

Det Europæiske Forskningsråd (ERC) har givet Jacob Bourjaily, adjunkt ved Teoretisk Partikelfysik og Kosmologi på Niels Bohr Institutet (NBI), en forskningsbevilling - et ’Starting Grant’ - på 1,5 millioner euro. Det svarer til godt 11 mio. kr.

Jacob Bourjaily, adjunkt ved Teoretisk Partikelfysik og Kosmologi
Jacob Bourjaily, adjunkt ved Teoretisk Partikelfysik og Kosmologi på Niels Bohr Institutet, har fået sin anden store forskningsbevilling i år. Denne gang kom den fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Foto: Ola J. Joensen

Pengene er bevilget til forskning i de såkaldte spredningsamplituder via projektet ’The Surprising Simplicity of Scattering Amplitudes’, der går i gang i 2018 og skal løbe frem til 2023.

Arbejdet med spredningsamplituder handler om via kvantefelt-matematik at beregne det sandsynlige udfald af eksperimenter inden for partikelfysik.

Beregninger af den art er meget vigtige inden for elementarpartikelfysik – blandt andet i forbindelse med de eksperimenter, Den Europæiske Organisation for Højenergifysik (CERN) udfører på den underjordiske LHC- partikelaccelerator i Genève i Schweiz; den accelerator, som i 2012 gjorde det muligt for videnskaben langt om længe at påvise eksistensen af Higgs-partiklen.

Selv om forskere gerne beskæftiger sig med spredningsamplituder, fordi de kan tilvejebringe særdeles værdifulde informationer, er spredningsamplituderne i visse henseender alligevel vanskelige at bruge.

Problemet hænger især sammen med, at traditionelle beregningsværktøjer – herunder såkaldte Feynman-diagrammer – har visse begrænsninger, når der arbejdes med spredningsamplituder. Derfor gælder det om at udvikle nye, moderne metoder, der kan overvinde disse begrænsninger – og det er det, Jacob Bourjaily arbejder med.

Jacob Bourjaily kom til NBI i 2014. Han er oprindelig uddannet matematiker fra University of Michigan, USA og fra University of Cambridge, England.

I 2011 skrev han doktorafhandling fra det amerikanske Princeton University - en afhandling, der også medførte, at han blev udnævnt til Junior Fellow ved Harvard Society of Fellows, USA.

Jacob Bourjaily modtog i februar i år en anden stor forskningsbevilling.

Denne bevilling, på 7,4 mio. kr., kom fra Villum Fondens ’Young Investigator Programme’. Også denne bevilling bliver anvendt til studier i spredningsamplituder.

KontaktJacob Lewis Bourjaily, Adjunkt, Teoretisk Partikelfysik og Kosmologi, Blegdamsvej 17, 2100 København Ø. Email: bourjaily@nbi.ku.dk

Emner