20. marts 2017

80 millioner til forskning i det mørke univers og klimaændringer

Bevillinger:

Dorthe Dahl-Jensen og Jens Hjorth fra Niels Bohr Institutet får tildelt samlet knap 80 mio. kr. fra det nye “VILLUM Investigator” program.

Hvad har det mørke univers og iskerneforskning til fælles?

Ifølge Villum Fonden er det ”mennesker frem for projekter” der bliver investeret i, når der bliver tildelt bevillinger til de 11 første “VILLUM Investigators”. Jens Hjorth og Dorthe Dahl Jensen er begge mennesker, det er værd at investere i: De er begge fremragende forskere, som nu får muligheden for at fordybe sig i den forskning, de brænder mest for. Hvad er det så, de brænder for?

Dorthe Dahl-Jensen og Jens Hjorth

Dorthe Dahl-Jensen og Jens Hjorth fra Niels Bohr Institutet får tildelt samlet knap 80 mio. kr. fra det nye “VILLUM Investigator” program.

Dorthe Dahl Jensen: ”Det hotteste inden for isflydning”

Projektet handler blandt andet om at udvikle isflydemodellerne for isstrømme i Grønland og Antarktis med det perspektiv, at forbedre prognoser for havvandstigninger. 

Bevillingen er en stor mulighed for at starte nye og innovative projekter omkring den nuværende islejr EastGRIP. Her bores en 2500 m dyb iskerne midt gennem den store nordøstgrønlandske isstrøm. Det centrale i projektet er undersøgelser af, hvordan isstrømmen som en isflod skærer sig gennem indlandsisen og flyder mod randen, hvor isen brækker af som isbjerge, og hvordan isen formår at skære sig løs fra den omkringliggende is.

“At kunne reducere usikkerheden på prognosen om havvandstigninger er bestemt en af de mest vigtige samfundsopgaver, jeg kan forestille mig. Personligt giver det mig også mulighed for at udvikle det, jeg ser som det mest spændende og hotteste inden for isflydning.”

Dorthe Dahl-Jensen er leder for ”Center for Is og Klima” ved Niels Bohr Institutet. Centers hovedaktiviteter er boring og analyse af iskerner med det formål at kortlægge og analysere fortidens klimaændringer for at forbedre vores forståelse af nuværende og fremtidige klimaændringer.

Jens Hjorth: ”opskriften” på guld

For Jens Hjorth handler der om at skabe mere viden om, hvad mørk energi er, hvor guld kommer fra, og hvordan de faste stoffer, som vores jord består af, kommer fra. Jens Hjorth vil adressere disse spørgsmål ved at studere fjerne kilder i universet, f.eks. gravitationsbølger og signaler fra supernova-eksplosioner. Forskningen vil blive udført med moderne satellitter som fx rumteleskopet Hubble, VLT (Very Large Telescope, i Chile), og det nye James Webb rumteleskop.

Der forventes et tæt samarbejde og stor synergi med Niels Bohr Professor Enrico Ramirez-Ruiz’ ”Center for Transient Astrophysics” som er åbnet på Niels Bohr Institutet i foråret. Jens satser på, at det ”intellektuelle power house”, præget af diversitet, åbenhed og kreativitet, er vejen til nye videnskabelige gennembrud.

“Det vil gøre det muligt for mig at forske i lige præcis det, som jeg har lyst til. For eksempel er jeg meget interesseret i at finde ud af, om tunge grundstoffer som guld og faste stoffer - baseret på fx silicium og carbon, som vores jord består af - bliver dannet i voldsomme eksplosioner i universet” siger Jens Hjorth.

Jens Hjorth er professor og leder af Dark Cosmology Centre, som samler nogle af verdens førende forskere til at svare på væsentlige spørgsmål inden for feltet såsom: Hvad er mørkt stof og mørk energi? Hvornår blev stjerner og sorte huller skabt? Hvad ser kosmisk støv?

Se også:

Emner