24. april 2017

Undervisnings- og Forskningsminister Søren Pind besøger CERN

Ministerbesøg:

Minister Søren Pind og en dansk ministeriel delegation besøger CERN, tirsdag d. 25. April. Søren Pind får herved lejlighed til at tage et af verdens største forskningsanlæg i direkte øjesyn. Et anlæg som Danmark og Niels Bohr var med til at grundlægge i 1954.

ALICE ved CERN

Her et billede fra et tidligere besøg af pressen i 2013 på CERN hos ALICE eksperimentet.

Danmark er stærkt repræsenteret ved CERN med ledende poster i mange af de største eksperimenter. Bl.a. i ALICE og ATLAS ved Large Hadron Collider, den 27 km lange superledende underjordiske accelerator, der fandt Higgs partiklen og som danner Quark-Gluon Plasma (Universets Ursuppe) i store mængder, ISOLDE, grundlagt af danske forskere, der efterprøver reaktionerne bag grundstofdannelsen i stjernerne og ALPHA, der producerer anti-atomer og tester om antistof opfører sig som normalt stof.

”Det er rigtig glædeligt, at Ministeren får lejlighed til direkte at stifte bekendtskab med et af de førende videnskabelige/tekniske frontforskningsorganisationer i verden. Opdagelserne i partikelfysik har udvidet vores erkendelsesgrænser utroligt i løbet af de seneste 50 år, og de afledte tekniske landvindinger har haft enorm betydning for kommunikation og globalisering (WWW) og f.eks. medicinsk terapi og diagnose”, udtaler prof. Jens Jørgen Gaardhøje fra Niels Bohr Institutet, der er leder af det danske nationale center for CERN forskning (NICE).

Emner