20. december 2018

Emilie Capron modtager international 'Early Career Scientist' pris

Videnskabelig pris:

Emilie Capron har modtaget IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics) Early Career Scientist Award for sin enestående forskning i geofysik og sit internationale samarbejdsengagement. Hun er ansat ved British Antarctic Survey (GB) og arbejder som gæsteforsker ved Center for Is og Klima, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet. Hendes forskning søger at forbedre vores forståelse af global og regional klimadynamik over de sidste 150.000 år. Hun benytter klima og miljødata målt på grønlandske og antarktiske iskerner, og sætter dem ind i en større sammenhæng ved at integrere dem med andre klimadata arkiver.

Emilie Capron
Emilie Capron har deltaget i de seneste tre sæsoner på den internationale EastGRIP iskerneborings lejr. Foto: Troels Mikkelsen

Den globale dimension i polare iskerner

”Iskerner udgør et unikt sæt af data, som kan give os information om den tidligere udvikling i det polare klima og sammensætningen af atmosfærens indhold, men hvis man vil have et samlet overblik over jord-systemet og de kræfter, der påvirker det, er det også vigtigt at se på data fra andre datasæt og klimamodel-simulationer. Vi kan fx se på kerner fra marine sedimenter, for at få information om tidligere ændringer i oceanernes cirkulation eller havniveau. Klimamodeller er også afgørende, fordi vi i dem fysisk kan teste de mekanismer vi kan fremsætte hypoteser om, når vi ser på datasættene”, forklarer Emilie Capron.

Fortiden udlægger spor til at forstå fremtiden

På de seneste har Emilie Capron arbejdet med at rekonstruere klimaændringer i de polare og sub-polare områder i et tidsinterval med særlig varmt klima, som optrådte for ca. 125.000 år siden. Emilie Caprons arbejde har forsynet os med den første repræsentation af de klimaændringer, der fandt sted i dette tidsinterval, og det viser sig, at der er mange sammenfald med den situation, vi forventer vil finde sted i slutningen af vort eget århundrede. Selvom 125.000 år tilbage i tiden kan virke lidt fjernt for os, er dette arbejde altså yderst relevant for vores nutid. Det fungerer som en prøvesituation, hvor vi kan studere de effekter, et polarklima, varmere end i dag, har på kritiske dele af Jord-systemet, såsom polar indlandsis, oceancirkulationen og det globale havniveau. Det er vigtigt for at kunne forudsige, hvordan klimaændringer får indflydelse på socio-økonomiske og naturlige systemer i fremtiden.

En rejse til fremtidige samarbejder

Med prisen følger økonomisk støtte til rejsen til, og deltagelsen i den 27nde IUGG generalforsamling, som afholdes 8. – 18. juli i Montreal, Canada. Emilie Capron er inviteret til prisoverrækkelsen om søndagen d. 13. juli og til at afholde et foredrag under overskriften ”Celebrating Early Career Scientists”. IUGGs generalforsamling spænder desuden over en lang række videnskabelige felter indenfor jord- og rumvidenskab. Det bliver en glimrende lejlighed for Emilie til at udvide sit tværfaglige netværk.

Hvad bliver det næste?

Emilie Capron ser gennem et tyndt snit af en iskerne
Emilie Capron ser gennem et tyndt snit af en iskerne fra NEEM iskerneboringen. Foto: Sepp Kipfstuhl

Emilie Capron er i øjeblikket spændt på udsigten til et fremtidigt, europæisk samarbejde i stor skala, som har som mål at skaffe en kontinuerlig optegning af klima- og atmosfæriske drivhusgaskoncentrationer fra en ny iskerneboring i Antarktis. Målet er at opnå et ubrudt overblik over klimaet de sidste 1,5 millioner år, næsten dobbelt så lang tid, som det vi i øjeblikket råder over. Denne nye iskerneboring vil sandsynligvis kunne tilvejebringe et unikt indblik i de atmosfæriske koncentrationer af CO2, takket være målinger af den luft, der er fanget i isen. En 1,5 millioner år gammel iskerneboring kan således give os et meget mere præcist billede af, hvordan Jord-systemet reagerer på drivhusgaskoncentrationer over lange tidsperioder – og dermed hjælpe med at pege ind i fremtiden.

Emner