11. oktober 2018

Lene B. Oddershede ny chef for Novo Nordisk Fondens uddelinger til naturvidenskabelig og teknisk forskning

Ny stilling:

Lene B. Oddershede, Professor og centerleder på grundforskningscenteret StemPhys på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet, har fået nyt job. Fremover skal hun stå i spidsen for Novo Nordisk fondens uddelinger til naturvidenskabelig og teknisk forskning.

Lene B. Oddershede

Hendes hjerte banker for forskning, og der skulle mere end almindelige overtalelsesevner til for at få Lene Oddershede overbevist om det fornuftige i stillingsskiftet, og tage mod tilbuddet fra Novo Nordisk Fonden.

Nye muligheder hos Novo Nordisk – iblandet vemod

”Mit hjerte banker for forskning, det er der ingen tvivl om. Og det banker i høj grad for den interdisciplinære forskning, med rod i fysikken, som rækker ind mod biologi og medicin, og jeg har set hvilket kæmpe potentiale, der ligger i hele Danmark i dette krydsfelt. Hos Novo kan jeg simpelthen gøre mere for de videnskabelige, interdisciplinære samarbejder, som i høj grad er dét, min egen forskning er gået ud på i de seneste 20 år” siger Lene.

Novo Nordisk fonden har valgt at fortolke deres fundats bredere, så den udover medicin også dækker det, man kan kalde støttefagene til medicin, nemlig fysik, biologi, kemi og de tekniske videnskaber. Samtidig øger fonden deres allokeringer med en faktor fire. Det er både størrelsen af bevillingerne og det langsigtede perspektiv, der har overbevist Lene B. Oddershede om at tage imod tilbuddet: ”Det giver luft under vingerne og mulighed for virkelig at gøre en positiv forskel. Desuden er det et ”once in a lifetime”-tilbud”.

Niels Bohr Institutet sender en topforsker videre

”Lene har igennem de sidste 10 år opbygget en stærk eksperimentel biofysik aktivitet på Niels Bohr Institutet, som har manifesteret sig bredt på den nationale og internationale scene. Det er naturligvis kedeligt at skulle sige farvel til Lene, der er en af vores vigtige ambassadører for tværdisciplinært samarbejde. Instituttet er i fuld gang med at sikre det fortsatte grundlag for de aktiviteter hun har bygget op, f.eks. en stærk forskningsgruppe, et populært undervisningsprogram og state-of-the-art laboratorier. Samtidigt er det jo en stor æresbevisning til en af vores topforskere, som nu betros en vigtig opgave med afsæt i hendes solide videnskabelige, ledelsesmæssige og tværfaglige baggrund. Det er vi stolte over! ” udtaler institutleder Jan W. Thomsen. 

Fortsættelse af NBI aktiviteter

I 2014 stod Lene i spidsen for en stor bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond – det tværfaglige Center of Excellence StemPhys, hvor fysikere på Niels Bohr Institutet og stamcellebiologer på Panum instituttet arbejder sammen mod forståelse af stamceller. Centeret blev meget positivt bedømt ved den seneste NBI forskningsevaluering – ikke overraskende, ifølge institutleder Jan W. Thomsen:    

”StemPhys centeret har lige fra starten været en kæmpe succes og har formået at opbygge et stærkt videnskabeligt miljø, samt tiltrække en række unge talenter fra alle verdensdele. Dette har givet Niels Bohr Institutet en international førerposition på biofysikområdet som vi ikke vil give afkald på. I forlængelse af Lenes overgang til Novo Nordisk Fonden vil instituttet fokusere på opretholdelse af biofysik aktiviteten på det nuværende, meget høje niveau med en ny forskningsleder i spidsen.”

StemPhys kører foreløbig videre i stort set uforandret form. ’Joshua Brickman fra Danstem, Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Biology, vil stå i spidsen for StemPhys, og professor ved Niels Bohr Institutet, Mogens Høgh Jensen, vil også være del af ledelses-teamet.

Lene Oddershede tiltræder den nyoprettede stilling den 1. januar 2019.