5. februar 2020

Heloisa N. Bordallo modtager Carlsberg bevilling til indkøb af essentielt udstyr

Bevilling:

Lektor Heloisa N. Bordallo ved Niels Bohr Institutet (NBI), Københavns Universitet, er blevet tildelt en bevilling fra Carlsbergfondet, som muliggør indkøbet af et avanceret Raman mikroskop. Hendes forskergruppe har haft stor succes i de senere år, med at udvikle en forskningslinje baseret på forståelsen af funktionen af de mindste komponenter i så forskellige områder som celle biologi, medicin, vaccine, kræftforskning og den cement, som moderne, bæredygtigt byggeri behøver.

Muligheden for at lave ultra hurtig Raman billedbehandling og følgende udvikling af et multidisciplinært laboratorium på Niels Bohr Institutet, vil sætte forskerne i stand til at dykke endnu dybere ind i det stof, som hele vores hverdag er lavet af, helt bogstaveligt. Det vil udvikle forskningens metoder og resultater endnu mere, og blive til gavn for mange, mange mennesker.

Et vigtigt værktøj til en allerede dygtig og forskelligartet forskergruppe

Jagten på nye teknologier, der kan helbrede sygdomme og forøge livskvaliteten, er betinget af vores forståelse af de underliggende fænomener, der fører til de ønskede fysiske, kemiske og biologiske egenskaber. Under denne overskrift har lektor Heloisa N. Bordallo ved Røntgen og Neutronspredningsgruppen på NBI haft stor succes med sin forskning indenfor områder, der har en meget direkte indflydelse på vores daglige liv. Dette har ført til udviklingen af et stærkt, multidisciplinært forskningsprogram på NBI. Med det højt avancerede 3D Raman billedbehandlingsudstyr, som lader forskeren identificere og visualisere den rumlige fordeling af enkelt-molekyler i en prøve, skabes nu et avanceret mikrospektroskopisk billed-laboratorium på NBI. Denne nye ressource vil bidrage til forståelsen af de grundlæggende elementer i områder så forskellige som materialer til byggeri, affaldshåndtering, medicin og cellernes opførsel.

Spektroskopisk mikroskopi er ikke-destruktiv

Heloisa Bordallo er Lektor på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.

”Jeg håber udstyret ankommer til september 2020, og at det er funktionelt sidst i oktober. Det vil sætte os i stand til at lave billeddannelse og –behandling kombineret med spektroskopi. Hvis der fx er en interaktion mellem et stof og en bestemt del af en celle, kan vi følge denne interaktion meget præcist, helt ned til molekyleniveau, både hvad molekylerne i stoffet og cellen angår”, forklarer Heloisa N. Bordallo. Arkæologiske fund udgør et helt andet felt, hvor billedteknikken vil være effektiv. ”Sagen er, at denne teknik er fuldstændig ikke-destruktiv. Vi behøver ikke hakke et stykke af en uerstattelig, oldgammel vase, for at analysere komponenterne i farven, der er brugt i glasuren – eller pille et lag af farven på et billede for at undersøge det. Vi kan se de individuelle molekyler som alting er lavet af, helt uden at berøre det emne, vi undersøger. Det gør teknikken anvendelig for en lang række forskningsgrene”, forklarer hun.

Jeg har selvfølgelig et par ønsker til, hvad jeg selv vil anvende teknikken til”, siger Heloisa N. Bordallo. ”Allerførst ønsker jeg at åbne det nye laboratorium for forskellig tværfaglig forskning. Andre forskere skal kunne komme her og lave Raman spektroskopiske, billeddannende eksperimenter, og den følgende tværfaglighed vil gavne os alle. Vi har allerede set, hvad det kan føre til, med vores seneste arbejde med Hepatitis B vaccine, vandtransporten i cellerne og materialet til tandfyldninger, når vi anvender metoder fra både fysik, biologi og odontologi. Derudover vil jeg kigge mere på medicin. Vi leder hele tiden efter nye og mere effektive medikamenter, men det kan være vanskeligt at sige præcis hvilken interaktion, der finder sted mellem medicinen og cellen. Nu vil vi derimod kunne se de komplementære effekter af, fx hvordan kemoterapi virker, meget lokalt, i en helt særlig del af cellelinjen”.

Tværfaglighed er et nøglebegreb

For få år siden modtog Heloisa N. Bordallo en anden bevilling fra Carlsberg, også til indkøb af udstyr. Det instrument, til termo-analyse, som hun indkøbte dengang, har været fortrinligt i uddannelsen af studerende. Når kapaciteten udvides til også at omfatte billeddannende analyse på NBI, som i vid udstrækning anvendes i private virksomheder og på hospitaler, styrkes de studerendes kvalifikationer endnu mere. Et andet, meget vigtigt aspekt af tværfagligheden ligger i Bordallos planer om at kontakte andre forskere, fx fra det sundhedsvidenskabelige fakultet, hvilket vil styrke forskningen også på NBI. Tværfagligheden demonstrerer konstant nye potentialer, siger hun. ”Folk i forskningsmiljøerne skal vide, at vi har dette instrument, og at vi er åbne overfor både akademiske og industrielle samarbejder. Og endnu vigtigere, det vil udvide vore studerendes kompetencer”.