9. juni 2020

Nekrolog: Stig Steenstrup (1942 – 2020)

Nekrolog:

Stig blev født i 1942, og han dimitterede fra Københavns Universitet i 1967 som cand. mag. i fysik og matematik. Efter militærtjeneste blev han i 1968 ansat ved Fysisk Laboratorium II på H.C. Ørsted Institutet på Københavns Universitet. Han var senere på forskningsophold i Australien og ved et dansk biotekfirma. De sidste år af sin ansættelse arbejdede han på Niels Bohr Institutet, hvor han også var, da han blev pensioneret i 2007.

Stig Steenstrup
Stig Steenstrup døde d. 4. juni 2020.

Stig Steenstrups virke i fysikken var inden for den teoretiske fysik.  Efter ansættelsen ved Fysisk Laboratorium II arbejdede han med teoretiske undersøgelser af atomare kollisioner fysik især i forbindelse med de eksperimenter der blev udført af hans kolleger, Allan Johansen og Leif Sarholt, på isotopseparatoren på Fysisk Laboratorium II. 

Senere trak hans interesser mere i retning af teoretisk biofysik, hvor han blandt andet udviklede metoder til billedanalyse baseret på maksimum entropi principper.  Det var som et resultat af denne forskning, at Stig Steenstrup i 1984 tilbragte et år som gæst ved CSIRO i Melbourne, og senere valgte han at arbejde 2 år i et dansk biotekfirma.  Samtidig blev han involveret i forskning og undervisning indenfor emnet helsefysik og strålingsfysik i et samarbejde med kolleger fra Niels Bohr Institutet, fra Risø og fra Statens Institut for Strålingbeskyttelse. 

I de sidste år ved Københavns Universitet blev han tilknyttet gruppen for komplekse systemers fysik.  Her blev han involveret i undervisningen i biofysik, hvor han sammen med Christian Rischel skrev en bog: Elementer af Biofysik. 

Efter sin pension forsatte Stig Steenstrup i nogle år som emeritus ved Niels Bohr Institutet, hvor han også et enkelt semester var ansat som ekstern lektor i matematik. Det var under et par af de økonomiske kriser ved Universitetet, at han forlod arbejdspladsen for at tilbringe et år i Melbourne.

Stig Steenstrup arbejdede altid for instituttets interesser, og ydede en særlig indsats for de studerende ved fysikstudiet. De studerende satte pris på hans store viden og præcise beskrivelser af strålingsfysik og af billeddannelse. Med overblik og individuel indsigt virkede han i mange år, med kæmpe succes, som koordinator for internationale gæstestuderende.

Æret være hans minde

Af Betina Dam Sørensen