17. maj 2013

Bronzerelief af Nobelprismodtagere på Niels Bohr Institutet

Niels Bohr Institutet i København er nok den eneste bygning i verden, der har dannet rammen om ikke mindre end fire Nobelprismodtagere. I anledning af 100-året for Niels Bohr's atommodel og for at skabe et varigt minde om de fire fysikere, er der skabt et nyt bronzerelief, som blev afsløret ved en ceremoni torsdag den 16. maj.

Bronzerelieffet

Bronzerelieffet er 165 cm bredt og 90 cm højt, og motivet er de fire fysikere, Niels Bohr, George de Hevesy, Aage Bohr og Ben Mottelson med elementer, som karakteriserer deres arbejde og med Niels Bohr Institutets bygninger i baggrunden. Bronzerelieffet er skabt af billedhugger Rikke Raben.
(Foto: Anne Prytz Schaldemose)

Omkring 100 ansatte, studerende, indbudte gæster og medier var mødt op til afsløringen af værket. Med Solen bragende fra en skyfri himmel føltes det som årets første sommerdag, og stemningen var tilsvarende lys og forventningsfuld – et kunstværk, som hædrer ikke bare én, men fire Nobelprismodtagere skulle nu præsenteres.

"Det er mig en ubeskrivelig stor glæde at kunne præsentere dette bronzerelief, der hædrer de fire Nobelprismodtagere fra Niels Bohr Institutet. Det var jo Niels Bohr, der grundlagde instituttet og skabte en fundamental nytænkning indenfor fysikken, og som samtidigt formåede at skabe et internationalt miljø, der tiltrak nogle af de allerdygtigste forskere fra hele verden", sagde professor John Renner Hansen, dekan for det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

John Renner Hansen præsenterer relieffet

"Det er mig en ubeskrivelig stor glæde at kunne præsentere dette bronzerelief, der hædrer de fire Nobelprismodtagere fra Niels Bohr Institutet", sagde John Renner Hansen, dekan for det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Mens han udpegede personerne på relieffet, fortalte han, at Niels Bohr fik Nobelprisen i 1922 for sin banebrydende atommodel, George de Hevesy fik Nobelprisen i 1943 for sit pionerarbejde med nuclear-medicin, og i 1975 fik Aage Bohr og Ben Mottelson Nobelprisen for deres model af atomkernens struktur.

Bronzerelieffet er 165 cm bredt og 90 cm højt, og motivet er de fire fysikere, Niels Bohr, George de Hevesy, Aage Bohr og Ben Mottelson med elementer, som karakteriserer deres arbejde og med Niels Bohr Institutets bygninger i baggrunden. Bronzerelieffet er skabt af billedhugger Rikke Raben, som med forskelligartede strukturer og former har skabt et billede, der viser fysikernes arbejde og hele den udforskning af naturkræfterne, der foregår på Niels Bohr Institutet.

Pladsen foran Niels Bohr Institutets med mange tilskuere

Pladsen foran Niels Bohr Institutets bygning på Blegdamsvej var helt fyldt, da det nye relief blev afsløret ved en ceremoni den 16. maj.

Med til ceremonien var den ene af de fire Nobelprismodtagere, professor Ben Mottelson, der i en alder af 86 år stadig er aktiv og næsten hver dag komme ind på instituttet, hvor han flittigt følger med indenfor sit forskningsområde og arbejder på nye videnskabelige artikler.

Ben Mottelson kom til Niels Bohr Institutet i 1950 på et ét-årigt stipendium fra Harvard – og han har været her lige siden.

"Allerede i de tidligste år på instituttet begyndte jeg at arbejde sammen med Aage Bohr. Vi fik et meget nært samarbejde, og min kone, mine børn og jeg blev nærmest optaget i Bohr-familien. Engang var vi inviteret til stor middag hos Niels Bohr på Carlsberg-residensen, og bagefter kørte Niels Bohr os selv hjem i sin bil", fortæller Ben Mottelson.

Ben Mottelson

Ben Mottelson fik sammen med Aage Bohr Nobelprisen i 1975 for deres model af atomkernens struktur. Ben Mottelson er i dag 86 år og stadig aktiv på instituttet.

Om nu at blive hædret ved at være med på det nye bronzerelief siger han nok så beskedent – "jamen det viser, at instituttet er glad for, at jeg har været her". 

To søsterrelieffer

Der er blevet lavet to bronzerelieffer, som er en smule forskellige. Det ene er nu opsat på Niels Bohr Institutets bygning på Blegdamsvej 17. Det andet skal udstilles fra sidst i maj til ca. 1. september på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød. Her vil der også blive lavet en særudstilling af genstande om Niels Bohr - bl.a. med malerier, tegninger, nogle af hans videnskabelige skrifter og hans nobelmedalje. Desuden kan man se genstande om flere andre danske nobelprismodtagere som Aage Bohr, Ben Mottelson, Niels Finsen, Johs. V. Jensen og flere andre. Det andet relief skal senere sættes op på den nye Niels Bohr Bygning, der skal opføres på Jagtvej.

Tilskuere omkring relieffet

Bronzerelieffet er placeret på den bygning, der i en årrække fra 1926-32 rummede Niels Bohr familiens bolig. Den er nu instituttets administrationsbygning.

Intentionen med de to søster-relieffer er, at de kan være med til at illustrere et af fysikkens begreber, 'entanglement', som er en slags usynlig sammenhæng mellem to atomare systemer. Reliefferne skal på den måde forbinde de to steder og videreføre den ånd af internationalt samarbejde, mod, styrke, åbenhed, nysgerrighed og gensidige respekt, som Niels Bohr Institutet har tradition for.

Relieffet er udført med støtte fra: Købmand Johann og Hanne Weimann født Seedorffs Legat, Brødrene Hartmanns Fond og Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond.