6. september 2017

Microsoft åbner kvantecenter på Københavns Universitet

Supercomputere

Københavns Universitet er omdrejningspunkt i en ambitiøs Microsoft-investering på et trecifret millionbeløb. It-giganten og universitetet har i dag underskrevet en flerårig samarbejdsaftale om udviklingen af en ny supercomputer - en såkaldt kvantecomputer. Det er et projekt, der åbner enorme nye muligheder for videnskab og teknologi.

Niels Bohr Institutets Center for Quantum Devices (Qdev), der ledes af professor Charles Marcus, bliver omdrejningspunkt i samarbejdet mellem Microsoft og Københavns Universitet.

Niels Bohr Institutets Center for Quantum Devices (Qdev), der ledes af professor Charles Marcus, bliver omdrejningspunkt i samarbejdet mellem Microsoft og Københavns Universitet.

Med en ny samarbejdsaftale med Københavns Universitet øger Microsoft nu sine investeringer på Niels Bohr Institutet betragteligt. Microsoft-medarbejdere skal arbejde tæt sammen med instituttets forskere om at udvikle og bygge verdens første almene kvantecomputer. Opgaven for medarbejderne er at omsætte viden fra forskningen til håndgribelig virkelighed. Offentliggørelsen af dette øgede samarbejde, som bl.a. omfatter en udvidelse af faciliteterne på universitetets Nørre Campus, vil cementere Niels Bohrs København som et globalt epicenter for kvantemekanik. Det er i tråd med Greater Copenhagen’s vision om at være et globalt centrum for videnskab og innovation.

- Københavns Universitets kvanteforskning er med til at placere dansk forskning i eliten. Det manifesteres i dag ved, at en it-gigant som Microsoft vælger at oprette udviklingscenter i landet. Det er et fantastisk eksempel på, hvordan man som universitet kan skabe værdi i samarbejde med erhvervslivet fra hele verden, udtaler uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Grundforskning og erhvervsliv mødes

For Thomas Bjørnholm, Prorektor for Forskning og Innovation på Københavns Universitet, er dagens flerårige aftale med Microsoft kulminationen på længere tids fokuserede forskningssamarbejde inden for kvanteområdet.

- Når en virksomhed som Microsoft vælger at lægge betydelige ressourcer og investeringer i et forskningsbaseret udviklingscenter på Københavns Universitet, er det, fordi vi har satset markant på at opbygge et af verdens førende miljøer inden for kvanteforskning. Det er vi stolte af og håber, at det kan bidrage til at styrke fortællingen om Danmark som en attraktiv destination for internationale investeringer, siger prorektor Thomas Bjørnholm.

Det startede med Bohr

Niels Bohr Institutets Center for Quantum Devices (Qdev), som er etableret på baggrund af bivilling af Danmarks Grundforskningsfond og ledes af professor Charles Marcus, bliver omdrejningspunkt i samarbejdet mellem Microsoft og Københavns Universitet. Forskningen på instituttet trækker tråde tilbage til Niels Bohrs egen forskning i kvantefysik og forstærkes af Microsofts investeringer i topmoderne laboratorier og specialudstyr på Københavns Universitet i de kommende år. Dette er med til at gøre Københavns Universitet til en stadigt mere attraktiv destination for dygtige kvanteforskere fra hele verden.

- De afgørende faktorer for en vellykket og frugtbar kvanteforskning er allerede til stede på Københavns Universitet – en fælles vision for Microsoft og universitetet, de allerbedste kvanteforskere, et bredt udbud af dygtige postdocs og studerende samt de rigtige faciliteter og udstyr til kvanteforskning. Vi ser frem til at udnytte disse ting til at gøre betydelige fremskridt inden for forskning og udvikling af en almen, modulær kvantecomputer, der kan transformere den globale økonomi og løse verdens store problemer, udtaler David Pritchard, der er leder af Microsofts afdeling for kunstig intelligens og forskning.

Sammen med Qdev og Microsofts satsning bidrager de øvrige kvanteforskningscentre på Københavns Universitet, herunder Center for Quantum Optics (Quantop), Center for Quantum Photonics, Villum Center for the Mathematics of Quantum Theory (Qmath) og Quantum Innovation Centre (QuBiz), til at styrke universitets åbne kvanteforskning og dermed yderligere fremme universitetet som en væsentlig aktør inden for den globale kvanteudvikling.

Et af fire centre

Ud over oprettelsen af Station Q Copenhagen, som er navnet på denne nye del af Microsoft og universitetets samarbejde, har Microsoft også etableret samarbejder med universiteter i Holland, Australien og USA. Station Q Copenhagen er ét af kun fire lignende forsøgscentre i verden, hvor de øvrige er beliggende på Purdue University, Delft University of Technology og University of Sydney.

Computere, der bygger på kvanteteknologi, har potentialet til at løse og udføre komplekse matematiske beregninger langt hurtigere end en traditionel computer, der er bygget med almindelige bits. Bits baseret på kvantepartikler, såkaldte Qubits, vil udgøre en hidtil uset regnekraft, når det lykkes at stabilisere og integrere dem i en computer. Dette vil give nye muligheder og vil kunne hjælpe til at tackle verdens store udfordringer som f.eks. global opvarmning, materiale- og lægemiddeldesign, IT-sikkerhed og kryptering og meget mere.

Samarbejdsaftales hovedpunkter

• Microsoft etablerer topmoderne forsknings- og udviklingslaboratorier på Københavns Universitets Nørre Campus ved Niels Bohr Institutet.

• Godt et dusin Microsoft-medarbejdere i form af ingeniører og udviklere arbejder nu på Københavns Universitet. I løbet af den nye flerårige aftale vil antallet af medarbejdere stige i takt med de universitetsansatte, der skal indgå i udviklingen af en kvantecomputer.

• Ud over investeringen af et trecifret millionbeløb i faciliteter og udstyr tilfører Microsoft også betydelige midler til kvanteforskningen på Københavns Universitet. • Samarbejdet mellem Københavns Universitet og Microsoft bliver forankret i Center for Quantum Devices (Qdev), der ledes af professor Charles Marcus. Charles Marcus er Microsofts faglige direktør for Station Q København.

• Der er indgået en aftale for samarbejdet, herunder licensrettighederne til henholdsvis Microsoft og Københavns Universitet. Aftalen afspejler parternes interesser og tilgodeser gældende lovgivning og retningslinjer på dette område.

Samarbejdet mellem Københavns Universitet og Microsoft er et skelsættende eksempel på, hvad der bliver muligt inden for videnskab og forskning, når offentlige og private interessenter samarbejder. Gennem denne nye fase af samarbejdet har parterne nu mulighed for sammen at tage afgørende skridt i udviklingen af en kvantecomputer, der kan fremme kvanteøkonomien – både lokalt og globalt.


Kontakt

Prorektor for Forskning og Innovation: Thomas Bjørnholm, tlf.: 28 75 18 35

Kommunikationsrådgiver Christian Hedegaard, tlf.: 31 14 87 82

Emner