11. februar 2013


 

100-års jubilæum for Niels Bohrs Atommodel

Niels Bohrs atommodel revolutionerede fysikken, da den blev offentliggjort I 1913. Modellen var første holdbare beskrivelse af hvordan elektroner indgår i atomer.

Niels Bohrs geniale idé var at kvantisere atomet – en modig tanke, da verden ansås at være klassisk og ikke kvantiseret. Af den grund blev Niels Bohrs atommodel heller ikke anerkendt lige med det første. Men som årene gik blev verdens førende fysikere overbevist om modellens værdi. Først og fremmest fordi den løste to af datidens gåder, nemlig hvorfor atomer udstråler særlige farver lys under opvarmning samt hvorfor atomet ikke går til grunde, når det er sammensat af en positiv og negativ elektrisk ladning. I denne video markerer fysiker Troels C. Petersen fra Niels Bohr Institutet og leder af Niels Bohr Arkivet, Finn Aaserud 100-året for atommodellen.

Produceret af: Experimentarium i samarbejde med Niels Bohr Arkivet
Produceret med støtte fra: Lundbeck Fonden.