15. december 2010

Solens Analemma

Hej Spørg om Fysik 
Skønt total lægmand og dilettant i disse materier, har jeg gennem en årrække bemærket i Almanakken, at maxima og minima klokkeslæt for hhv. solens opgang og nedgang er forskudt ca. et par uger; solhverv indtræffer naturligvis ved maximum deklination (numerisk værdi) - så vidt jeg kan se ca. midtvejs mellem ovennævnte ekstremer - men hvoraf kommer denne "faseforskydning"?

Jeg har med fortvivlet amatørentusiasme forsøgt mig med armillarstereometri, men ak - det giver ikke helt tilfredsstillende forklaringer. Kan du mon hjælpe mig?

De venligste hilsener

P L F

Solens teoretiske analemma, set mod øst på den nordlige halvkugle. Set fra Jorden ændrer solens bane over himlen sig i løbet af året.

Den figur, som dannes ved at angive solens position på samme tid og fra samme sted hver dag i et helt år, kaldes jordens analemma og ligner et ottetal omkring en akse fra nord til syd.

Selvom den mest udprægede ændring af solens tilsyneladende position i årets løb er i nord-/sydlig retning (der omfatter en vinkel på 47 grader på grund af jordaksens hældning på 23,5 grader i forhold til solen) er der også en øst-/vestlig komponent, som skyldes Jordens acceleration, når den nærmer sig perihelium i banen omkring solen og den tilsvarende formindskelse af farten, når den bevæger sig væk fra solen for at nærme sig aphelium. 

Med venlig hilsen
Birgitta Nordstrôm