26. november 2008

Lyset fra lige før Big Bang

Hej Spørg om Fysik
Når vi modtager lys der har været  ca 13 mia år om at nå os, er det lys skabt tæt på big bang.

Men for 13 mia år siden var vores atomer jo tæt på samme sted. Lyset ville da være ingen tid om at nå os. Altså hvorfor har vi ikke modtaget lyset meget før?

Med venlig hilsen
C O

Jorden er ca. 4,5 milliarder år gammel og eksisterede altså ikke for 13,7 milliarder år siden da Big Bang indtraf. Alene af den grund kunne vi ikke få lyset fra begivenheden straks.

Et af beviserne for Big Bang er dog netop strålingen fra efterladenskaberne af begivenheden. Der er tale om det, man kalder Planckstråling (se flere svar i bl.a. fysikspalten).

Når stoffet ekspanderer (slynges ud til alle sider og fortyndes) nedkøles det, så man skal ikke se efter en umådelig høj temperatur i dag, men en temperatur 2,725 grader fra det absolutte nulpunkt (abs. Nulpunkt er ca. - 273 ⁰C).

Denne stråling har en bølgelængde på ca. 1,9 mm (160,2 GHz). Den stammer ikke fra selve eksplosionstidspunktet, men ca. 300 000 år efter, idet "ildkuglen" var uigennemsigtig for lys indtil da. Dette gør også, at vi ikke på den måde kan lave observationer af selve Big Bang eller af tiden før.

Disse data passer ret nøje med, hvad man kan beregne sig frem til teoretisk, og er derfor en kraftig bekræftelse på teorien om Big Bang.

Galakser, sole m.m. opstod først et stykke tid efter Big Bang

Når vi taler om, at der er observeret en galakse, der udsendte strålingen for f.eks. 13 milliarder år siden, er det altså en galeakse, der er på vej væk fra os, og som er skabt efter Big Bang.

De fjerneste galeakser har hastigheder i forhold til os, der kommer godt op imod lyshastigheden. Allerede fra starten blev massen slynget væk med meget store hastigheder. Det betyder, at vi kan nå at komme meget længere væk inden lyset når os.

De er altså meget langt væk svarende til det antal lysår som opgives, ved udsendelsen af lyset, fordi vi har bevæget os hurtigt væk fra dem, og lyset har skulle indhente os. Der er undersøgelser der tyder på, at de bevæger sig hurtigere og hurtige væk fra os. Man kunne forvente, at tyngden ville stoppe udvidelsen, og så senere samle massen i et punkt igen til et nyt Big Bang, men det gør den måske ikke.

Vi har forskningsgrupper der arbejder med disse problemstilling og bl.a. søger at forstå det såkaldt mørke stof, som findes i rummet, og som med sin tyngde er medvirkende til det, der sker. Det er i alle tilfælde kun en mindre del af stoffet, som er i solene, der er en mængde imellem stjernerne og selv få atomer pr. cm3 løber op med disse rumfang.

Med venlig hilsen
Malte Olsen