3. september 2010

Kan man stadig høre lyden af Big Bang?

Kære brevkasse
Kan man i verdensrummet stadig "høre" lyden af The Big Bang, eller på anden vis måle lyden? Jeg mener at have hørt Holger Bech Nielsen tale om det i et foredrag. 

Med venlig hilsen
B v S

Nej, man kan ikke direkte høre lyden af Big Bang i rummet. Lyd kan iøvrigt ikke brede sig igennem det næsten lufttomme rum.

Galaksers fordeling i  universet

Billedet viser galaksernes ujævne fordeling i rummet.

Men der var lydbølger i det tidlige univers, da universet var meget mindre, varmere og tættere. Og disse lydbølger har faktisk sat sig spor i den måde, som galakserne i dag er fordelt på i rummet.

Indenfor de sidste år er det lykkedes at måle dette i kortlægningerne af position og afstand til hundretusinder af galakser i rummet. Disse såkaldte "baryonic acoustic oscillations" afspejler tilstanden i det tidlige univers, da galakserne blev dannet. 

Med venlig hilsen
Kristian Pedersen