30. januar 2012

Hvad skal der til for at kolonisere en anden planet?

Hej Spørg om Fysik
Synes du, det er vigtigt, at vi koloniserer andre planeter? Og hvad skal der til for at kolonisere en anden planet?

Ved en kolonisering vil man skulle genskabe en balancerede natur og fødekæde - hvordan ville man kunne gøre det?

Det er rimelig dyrt at kolonisere en anden planet - synes du, at det er værd at bruge pengene på istedet for at bruge pengene på at løse vores problemer her på Jorden?

Med venlig hilsen
E, E og J

Tak for jeres mail - det er jo svære, nærmest filosofiske spørgsmål, som det nok ikke er helt simpelt at svare på. Jeg forsøger herunder, blandt andet ved at bruge det, som nogle kloge og visionære personer har sagt herom (oversættelser i parantes).

Konstantin Tsiolkovsky

Konstantin Tsiolkovsky

1. Synes du at det er vigtigt at vi koloniserer andre planeter?
Jeg vil starte med et citat, som I kan tænke over; det første har med menneskets natur at gøre (måske vigtigheden):

"The earth is the cradle of humankind, but one cannot live in the cradle forever." (Jorden er menneskets vugge, men man kan ikke leve i en vugge for evigt).
- Konstantin Tsiolkovsky (en af de største "rocket scientists" nogensinde - russer)

2. Hvorfor?
De næste citater (og argumenter) har med menneskehedens overlevelse at gøre. Jeg mener bestemt ikke, at kolonisering af andre planeter er noget, som ligger lige for (tidsmæssigt), men der er rigtigt mange gode argumenter for en fremtidig kolonisering (i relativt lille skala) på meget langt sigt. Mere herom senere.

Robert A. Heinlein

Robert A. Heinlein

"Earth is too small a basket for mankind to keep all its eggs in.
- Robert A. Heinlein (yderst produktiv og berømt science-fiction forfatter).
"Jorden er for lille en kurv for menneskeheden at lægge alle sine æg i.- stammer fra ordsproget: "man skal aldrig lægge alle sine æg i en kurv" (for hvis man taber den, taber man alle æggene (og dermed måske muligheder for kyllinger i fremtiden ;-)) - og dette argument har med risiko at gøre.

Og her et par citater inspireret af den måske mest betydelige risiko:
"Since, in the long run, every planetary civilization will be endangered by impacts from space, every surviving civilization is obliged to become spacefaring--not because of exploratory or romantic zeal, but for the most practical reason imaginable: staying alive... If our long-term survival is at stake, we have a basic responsibility to our species to venture to other worlds."
- Carl Sagan, (i bogen: Pale Blue Dot, 1994)

Carl Sagan

Carl Sagan

- Carl Sagan var en berømt amerikansk astronom, han var involveret i NASA's interplanetare missioner, bl.a. Voyager og Viking. Han døde i 1996 af lungebetændelse som følge af en kræftsygdom, og Mars-sonden Mars Pathfinder blev til hans ære navngivet "Sagan Memorial Station" efter landingen 4. juli 1997.

"Fordi enhver civilisation på (kun) en planet vil være truet af nedslag af objekter fra rummet (vildfarne asteroider og/eller kometer) vil enhver civilisation, som ønsker at overleve, være forpligtet til at brede sig i rummet - ikke på grund af et romantisk ønske om at udforske sin omverden, men af den mest praktiske grund man kan forestille sig: nemlig at overleve. Når vores langtidsoverlevelse er på spil, har vi et grundlæggende ansvar for at udbrede vores art til andre planeter."

Stephen Hawking

Stephen Hawking

"I don't think the human race will survive the next thousand years, unless we spread into space. There are too many accidents that can befall life on a single planet. But I'm an optimist. We will reach out to the stars."
- Stephen Hawking, interview with Daily Telegraph, 2001

- Stephen Hawking er måske en af verdens mest berømte nulevende fysikere, han beskæftiger sig med sorte huller og kosmologi.
"Jeg tror ikke, at menneskeheden vil overleve de næste 1000 år med mindre vi udbreder os i rummet. Der er for mange ulykker, der vil kunne ramme livet på en enkelt planet. Men, jeg er optimist. Vi VIL udbrede os til andre stjerner."

Larry Nevin

Larry Nevin

"The dinosaurs became extinct because they didn't have a space program. And if we become extinct because we don't have a space program, it'll serve us right!"
- Larry Nevin (forfatter)
"Dinosaurerne uddøde, fordi de ikke havde et rum-program. Og hvis vi mennesker dør ud, fordi vi ikke har et rum-program, så vil det være præcist, hvad vi har fortjent."

3. Kender du nogle grupper eller bevægelser som er decideret imod en kolonisering?
Nej, men jeg har ledt - jeg er dog sikker på at der findes sådanne grupper eller bevægelser.

4. Hvad skal der til for at kolonisere en anden planet?
Det vil være en kolossal opgave, som vil kræve, at hele menneskeheden står sammen om det, hvis vi forestiller os, at vi for eksempel skulle gøre Mars til et sted, hvor mennesker ville kunne overleve uafhængigt af Jorden. Der er folk, som har regnet på sagen (for eksempel Chris McKay fra NASA Ames forskningscenteret) - og det viser sig, at det ville tage måske 100 til 1000 år at give Mars en så tæt atmosfære, at der ville kunne være flydende vand på overfladen og vokse alger som en slags landbrug. Større planter ville kræve lukkede drivhuse ligesom atmosfæren ikke ville kunne laves så tæt, at mennesker ville kunne trække vejret i den. Det betyder, at vi ville skulle leve under overfladen i huler og (/eller) tætte bygninger.

Billede af Jorden fra rummet

5. Ved en kolonisering skulle man jo genskabe en balanceret natur og en balanceret fødekæde - hvordan ville man nemmest kunne gøre det?
Det vil ikke kunne gøres nemt, men principperne for, hvordan det ville kunne gøres, har været afprøvet i en forskningsfacilitet, Biosphere-2 i Arizona, hvor man forsøgte at lave et helt lukket økologisk system, hvor (så vidt jeg husker) op til 6 personer ville kunne leve.

6. Det er rimeligt dyrt at kolonisere en anden planet - synes du at det er værd at bruge pengene på det i stedet for at bruge pengene på at løse vores problemer her på jorden?
I har helt ret i at det vil være helt ekstremt dyrt - og derfor heller ikke noget, som ligger lige for. Og en kolonisering vil ikke betyde at vi "alle" vil kunne flytte med ud - det vil kun være for en meget lille flok af "frivillige" kolonister (som så vil kunne vokse, når de først har fået etableret sig).

Derfor er rum-kolonisering - som jeg ser det - ikke et alternativ til at løse vores problemer her på Jorden; det bli'r vi nødt til at gøre. Vi bli'r også nødt til at etablere varslingssystemer og teknologier til at (forsøge at) undgå nedslag af asteroider og kometer på Jorden
- og, mener jeg, på længere sigt vil det bestemt også være fornuftigt at "sprede / minimere" risikoen for vores art ved at lave mindre kolonier andre steder ...

Så vi er nødt til at vælge både og: Vi skal løse vores problemer her på Jorden (og det er en stor og dyr opgave) OG vi skal udbygge rumforskning til en meget større skala end nu - og her skal det, vi i dag kalder udviklingslande i høj grad medvirke; de teknologier, der er nødvendige i rumforskning med mennesker og fremtidig kolonisering, er præcis de samme teknikker, som på mere miljøvenlig måde vil kunne sikre mennesker i udviklingslandene en sikker og komfortabel fremtid måske engang sammenlignelig med, hvordan vi lever her i Danmark. Så selvfølgelig skal de selv være med - også til at investere i vores alles fremtid.

Med venlig hilsen
Morten Bo Madsen