15. november 2012

Hvordan forsøgte man at måle parallakse på Tycho Brahes tid?

Hej Spørg om Fysik
Hvordan forsøgte man at måle parallakse på Tycho Brahes tid når nu alle stjerner sad i samme afstand på fixstjerne himlen? Altså hvordan og hvilke vinkler målte man i praksis sommer/efterår?

Med venlig hilsen
M F

Tycho Ottesen Brahe (Dk, 1546 – 1601), var meget interesseret i at måle stjernernes parallakse - den lille forskel i retningen til stjernerne set fra Jorden fra to modsatte steder i dens bane.

Princippet der ligger til grund for parallaksemåling

Princip i parallakse.

Grunden var, at han ville måle noget, der gav mulighed for at afgøre, om det var Jorden eller Solen, der var i Universets centrum. Hvis Jorden var i centrum ville retningerne til stjernerne ikke ændre sig i årets løb. Hvis derimod Kopernikus havde ret i sin påstand om at Jorden bevægede sig i en bane omkring Solen, ville man - i alt fald i princippet - kunne se at retningen til stjernerne ændrede sig en lille smule.

I 1500-tallet havde man ikke kikkerter, men han byggede den tids bedste sigteinstrumenter. Ved hjælp af hans kvadranter, sekstanter mv. var han i stand til at måle vinkler på himlen med en nøjagtighed på at par bueminutter. Det var de indbyrdes vinkler mellem stjernerne han målte. Et bueminut er 1/60 grad ligesom et minut er 1/60 time. Han regnede med, at den nøjagtighed var tilstrækkelig til at påvise en eventuel parallakse, og derigennem at afgøre om jorden bevægede sig i en bane eller ej.

Hans omhyggelige målinger viste at stjernerne stod helt stille på himlen - de flyttede sig overhovedet ikke i årets løb. Derfor konkluderede han rimeligt nok, at Jorden stod stille i forhold til stjernerne, og Solen bevægede sig i en bane omkring Jorden. Samtidig målte han planeternes positioner med lige så stor nøjagtighed, og de så ud til at have baner omkring Solen.

På det grundlag opstillede han sit eget verdensbillede med Jorden i midten.

Maleri af Tycho Brahes murkvadrant

Tychos store murkvadrant, bemærk zig-zag mønsteret på buen som er underdelingen der muliggør præcise vinkelmålinger. Observationer sker ved at sigte fra buen gennem spalten øverst tv.

 

Tycho Brahes verdensbillede

Thyco Brahes verdensbillede.

Udenom kredsede Månen og Solen, mens alle de andre planeter kredsede om Solen og fulgte med rundt i dens bane om Jorden.

Det var naturligvis forkert - i dag ved vi at Jorden kredser om Solen eller rettere sagt kredser både Jorden og Solen om deres fælles tyngdepunkt. Solen er imidlertid så meget større og tungere end Jorden, så tyngdepunktet ligger langt inde i Solen.

Tycho Brahes fejltagelse var, at han undervurderede afstanden til stjernerne. Selv den nærmeste stjerne, bortset fra Solen, er så langt væk, at dens parallakse er mindre end et buesekund. Det er omkring 100 gange mindre end Tycho Brahes målenøjagtighed.

Med venlig hilsen
Michael Quaade