27. august 2009

Danskvand med brus

Hej Spørg om Fysik
Der går en teori i familien om, at en danskvand bedre "holder på bruset (=kulsyren)", hvis man presser flasken sammen inden man skruer låget på, så der kun er meget lidt luft over væsken. Begrundelsen for dette skulle være, at der så ikke er så meget plads, kulsyren kan fylde ud med CO2.

Andre i familien mener det er lige modsat, nemlig at hvis man presser luften ud af flasken, vil flasken prøve at få sin gamle form tilbage igen, hvilket vil skabe et undertryk, som så vil "hive" CO2 op ad væsken.

Det er ikke så godt forklaret, men det korte af det lange er: Bevarer man bedre kulsyren i sin mineralvand ved at trykke luften ud af flasken inden man skruer låget på, går det ingen forskel (reelt såvel som nano-størrelse) eller gør det ligefrem ondt værre?

Med venlig hilsen
A M

Danskvand med brus laves ved at presse en passende mængde kulsyre (carbondioxid) ned i vandet lige før  flasken lukkes.

Maskine til at lave danskvand hjemme

Billedkilde: http://www.agaconsumer.dk/

Kulsyren opløses og findes sikkert også som bobler i vandet. Mængden der opløses afhænger af kulsyretrykket. Den lukkede flaske har stort set kun kulsyre i det lille luftrum over vandet, og der opstår en ligevægt imellem mængden i vandet og trykket ovenover. Er der opløst mere bliver trykket større (f.eks. Champagne, hvor der er knald i proppen).

Når flasken åbnes falder kulsyretrykket og kulsyren begynder at dampe af, det ses bl.a. ved bobledannelse nede i flasken. Efterhånden som kulsyren strømmer ud af flaskens åbning frigøres ny kulsyre, indtil kulsyreindholdet er så lille, at det er i ligevægt med stueluftens kulsyre. Der ernu  normalt vand tilbage eller for mange andre tilsvarende drikke, drikken er blevet " flad". Man bør derfor når man tager af en flaske, som kan lukkes, lukke den igen så hurtigt som muligt, hvis man ønsker at beholde nogen bobler til senere drikning.

Når der er hældt af en flaske, kan der være kommet luft ned over væsken ved siden af kulsyren. Lukkes den, sker der det, at kulsyren damper af, indtil trykket er det samme, som hvis kulsyren var alene i flasken. Totaltrykket er så en del højere, på grund af den luft der er sluppet ned, der gælder nemlig en lov der hedder Daltons lov, hvor trykket i flasken bliver summen af de tryk, som hver af luftarterne ville have, hvis de havde været alene.

Nu til spørgsmålet, klemmes flasken delvis flad og fastholder den form (hvad den har svært ved på grund af det stigende kulsyretryk), så fordampes mindre kulsyre fra væsken. Får flasken derimod sin normale form igen, er det ligegyldigt, om der er noget luft der også, der fordamper den mængde kulsyre der skal til for at der er ligevægt imellem kulsyretrykket og kulsyre i væsken. Lukkes flasken bare fordamper samme mængde (samme kulsyrerumfang og tryk), men totaltrykket bliver så højere, det har ingen betydning for boblerne.  Jeg vil tro at flasken på grund af sin elasticitet og det stigende kulsyretryk får sin normale form igen. Gør den det betyder det ikke noget for kulsyremængden i væsken om flasken har været flad eller ikke. Får flasken sin normale form er det altså ligegyldigt men flasken der lukkes med luft har lidt højere tryk i alt. 

Med venlig hilsen
Malte Olsen