22. september 2012

Hvor kommer el fra?

Hej Spørg om Fysik
Jeg har et enkelt spørgsmål vedr. elektriciteten. Hvor kommer el fra? Altså, når man tænder på stikkontakten, og der kommer lys, hvor kommer det lys så fra? Tilbage i 1880 tallet var der jo ikke DONG-energi fx.

Håber I forstår mit spørgsmål.

På forhånd tak
Nanna

Den elektriske energi man kan bruge i sit hjem fra el-nettet, kommer fra et kraftværk. Disse er bundet sammen i et højspændingsnet (du kender de store master, men der er også kabler visse steder) for Jylland – Fyn og et net for Sjælland.

Det Jyske net er i forbindelse med det Europæiske net via Tyskland, det Sjællandske net med det Skandinaviske via Sverige. Der er en jævnspændingsforbindelse under Storebælt men lad os se bort fra den. Det Sjællandske – Skandinaviske net svinger i takt (det er vekselstrøm), tilsvarende svinger det Jyske-Tyske net i takt. De to net svinger derimod kun helt tilfældigt i takt. Det er ikke noget som det er let at lave om på. Der er også jævnspændingsforbindelser fra Jylland til Norge og Sverige og fra Sjælland til Tyskland.

Asnæsværket set fra luften
Asnæsværket
 

Nettene forsynes med energi fra Olie- gas- kul og atomkraftværker i Danmark, Tyskland, Sverige og Norge(der er alle disse former), det samme gælder Sjælland. Du kan altså ikke vide, om du bruger Atomkraft eller hvad. Desuden forsynes nettet fra vindmøller når der er vind nok, fra private solcellekraftværker når der er sol nok. Det er altså en blandet landhandel. Kraftværkerne reguleres så der ikke er overskud, dvs. så energier produceres billigst muligt.

Man kan nemlig næsten ikke gemme elektrisk energi. Den eneste effektive måde lige nu er vandkraftværker. Når der er energi nok på nettet, kan man lukke vandkraftværkerne og samle vand op bag dæmningerne, når man så mangler strøm kan man åbne igen. På grund af de små højdeforskelle ligger det lidt tungt med vandkraft i Danmark (vi har Tange værket, men det har forholdsvis begrænset kapacitet), så vandkraftværkerne er f.eks. store Svenske, Norske og Tyske dæmninger. Der er der også grænser på hvor stort et område, de kan dække, fordi der er tab ved at sende energien langt i ledninger.

Trollhätten vandkarftværk set fra luften
Trollhätten vandkarftværk
 

Elværker (atom – olie – gas- kul værker, vindmøller, solceller, dæmninger med kraftværker osv.) ejes af stater, kommuner, firmaer, aktieselskaber, privatpersoner osv. og der kan de hedde Dong, Midtkraft, SEAS NVE og tilsvarende. Pointen her i landet er, at de arbejder sammen

Det skal lige bemærkes, at kul/gas/olie/atom - fyrede kraftværker får en langt bedre økonomi, hvis de kan komme af med affaldsvarmen fra produktionen. Det kan ske i form af fjernvarme. Derfor bygger man mindre decentrale kraftværker, så man kan lave fjernvarmenet, der fordeler denne affaldsvarme, og det kan give op til knap en fordobling af udnyttelsesgraden, så det er vigtigt. Det er derfor, at mange kommuner, som har fjernvarme fra decentrale kraftværker deklarerer det i byplanvedtægter mm., men det kan naturligvis også ske, fordi man har et fjernvarmeværk, hvor man ønsker bedre økonomi.

Det er også vigtigt, at et elværk, som må køre i stand-by (dvs. det leverer ikke elektrisk energi, fordi der lige nu er vind, men skal være klar til at overtage med kort varsel) bruger meget brændsel til næsten ingen nytte, for at kunne komme i gang igen i en fart. Det er derfor en fordel at lade nogle værker leverer energi, og så næsten lukke andre ned, så strømmen kan trods alt komme langt væk fra f.eks. fra Nordsveriges elve eller Nordtyske kraftværker. Det betyder også, at der er grænser for, hvor fordelagtigt det er at udbygge vindkraft og solceller m.v, dvs. ikke konstante energikilder,indtil vi finder en effektiv måde at oplagre energien fra el-nettet. Det er altså vejen din energi fra stikkontakten tager.

Med venlig hilsen
Malte Olsen