5. august 2020

Elektriske felter - beskyttelse/afskærmning

Kære Malte Olsen
Kan du give nogle ideer til, hvordan man kan beskytte sig mod påvirkninger af al den elektronik vi er omgivet af. Det skulle gerne være enkelt og ligetil. Hvilke materialer kan isolere ? 

Jeg har ledt på nettet efter seriøs viden om for eksempel rosakvarts evne til at modvirke skadelig indflydelse på kroppens finere elektriske systemer såsom nerver og meridianer.

Med venlig hilsen
A T

Beskyttelse imod stråling fra den elektronik vi omgiver os med.

De felter fra elektronik der omgiver os er enten elektriske, magnetiske eller kombination af begge dele.

Stationære elektriske felter, eller felter som kun ændres langsomt, kan stoppes af enhver god leder f.eks. aluminiumsplader eller messinggitre, som er forbundet til jord (grundvandet). Laver man et lukket bur (det kaldes et Faraday-bur efter opfinderen) eller kasse af et metal, kommer der ikke nært stationære elektriske felter derind. Det kommer nært stationære magnetiske felter imidlertid. Skal et sådant magnetflet stoppes, skal man lave en kasse af jern, der kommer magnetfeltet ikke ind (jeg går i begge tilfælde ud fra at feltstyrken  normalt forekomne felter). Jeg kan ikke se nogen data for rosenkvarts, der betyder, at den kan gøre nogen som helst gavn i denne sammenhæng.

Elektromagnetiske bølger er et koblet elektrisk og magnetisk felt, som frembringes ved en eller anden frekvens. Skal man stoppe et sådant felt, kommer det an på hvad frekvensen er (antal  svingninger pr. sek. eller bølgelængden). De elektromagnetiske bølger betegnes med forskellige navne ofte  efter bølgelængden f.eks. lange bølger (km bølgelængde), mellembølger, kortbølger og FM, mikrobølger, radar    (som er cm bølgelængde) , infrarødt lys, synligt lys ( ca. 0,4-0,7 mikrometers bølgelængde), ultraviolet lys, det fortsætter så med kortere bølgelængder som røntgenstråling og gammastråling.  Næsten alle kan være skadelige, hvis de er kraftige nok. Alle typer stråling stoppes af metalplader indtil røntgen, ved røntgen og kortere bølgelængder kræves tungmetaller f.eks. bly og des kortere bølgelængde des større tykkelse, og der vil komme noget igennem i alle tilfælde, man taler her om halveringstykkelse, som er den metaltykkelse som halverer strålingen.

Meget kraftig stråling vil kunne opvarme evt. smelte metalpladerne allerede ved forholdsvis lange bølgelængder og f.eks. en LASER stråle kan smelte sig igennem en træklods eller en metalplade afhængigt af omstændighederne.

Hvis vi taler om kroppens vigtigste elektriske systemer, hjernen og nerverne f.eks. skal der ikke store felter til før virkningen kan spores. Der har været en del diskussion om mobiltelefoners stråling og virkning på hjernen, det er indtil videre afklaret ved at strålingsstyrken holdes nede på et niveau, hvor skader ikke er påvist, det er ikke ensbetydende med, at der ikke kan ske skader specielt ved megen brug. Sende modtagestationerne for mobil, mobilmaster, giver normalt en del mere stråling, når man er i nærheden, end mobilen selv. Skal man søge at holde hjernen fri af mobilstråling må man enten afstå fra at bruge mobiler og holde sig væk fra personer der bruger, eller i det mindste kun bruge med ledning og ørepropper samt mikrofon, så mobiltelefonen ikke kommer nær hovedet.

Samme filosofi som mobiltelefonerne gælder Wi-Fi og bluetooth og andre computerkoblingsfænomener. Det giver ingen garanti for uskadelighed, men det undersøges stadig. Det er altså også noget man må afstå fra. Øjnene kan skades af lysstråling specielt Lasere kan give øjenskader. Det kan det også ved at se op i solen. Der kommer også strålingsfænomener fra induktionsplader i køkkener og defekte mikroovne.

 Det elektromagnetiske spektrum

Hvis du vil mindske din strålebelastning, skal man først skaffe en bopæl langt fra mobilmaster og undlade at have en mobil. Desuden skal man undlade at have computere, som sender/modtager WI-FI eller bruger bluetooth, og sikre at ens forbindelse (telefonlinje eller fiber) ikke afsluttes med en router, der afgiver sådanne trådløse signaler. Det gælder også naboer indenfor nogen 100 m. Desuden skal man helst have vekselstrømsnettet i nedgravet form altså kabelforbindelse til el-værket og ingen højspændingsmaster indenfor et par hundrede meter. Vil man videre skal man bo i et Faradaybur. I praksis er det ikke muligt at sikre sig, som ønsket, i vort samfund. Man kan stryge mobilen og de trådløse computerlinks, det vil gøre livet besværligt, men det kan gøres. I praksis kan man ikke sikre sig i f.eks. butikscenter og alle andre steder, hvor mennesker kommer, alle steder arbejdes på god mobilmodtagelse, og der er altså stråling. Den reelle løsning skal søges ved at der forskes i emnet og nås sådanne grænseværdier at der ikke sker skader, så langsigtet skal den forskning styrkes.

Med venlig hilsen
Malte Olsen