6. juni 2012

Hvornår kan strøm være livsfarlig?

Hej Malte
Jeg bor i en etageejendom i Odense på 3. sal. Her er der fjernvarme, og der er HPFI relæer i kælderen. Radiatorerne og rørene i lejligheden har jordforbindelse.

Mine spørgsmål lyder:

1) Hvad er årsagen til, at man ikke kan få et livsfarligt elektrisk stød ved at røre ved en radiators kobberrør?

2) Hvad er årsagen til, at man ikke kan få et livsfarligt elektrisk stød, hvis man rører ved radiator eller rør på badeværelset?

3) Kan der aldrig gå en udfrakommende livsfarlig fejlstrøm i radiatorer/vandrør i en etageejendom?

På forhånd tak.

Venlig hilsen
J H

Man kan aldrig sige, at noget aldrig kan ske. Forudsætningen for at komme i livsfarlig forbindelse med elektricitet er, at man er forbundet to steder. Det ene til en elektrisk faseledning, det andet til 0 eller jord.

Mand rører ved vaskemaskine, og stød bevæger sig gennem kroppen, gennem hjertet og ned i jorden

Dette sker ikke med HPFI-relæ (eller HFI)

Strømmen skal endvidere gå igennem kroppen f.eks. højre til venstre hånd, hånd eller mund til fod eller tilsvarende. Virkningen, som kan være livsfarlig, er normalt forstyrrelse af hjerterytmen. Hovedparten af den modstand vi har i os er i hudlaget, så når huden er våd eller gennembrudt, er faren større. Har man kun forbindelse med 2 steder på. f.eks. den ene hånd, kan man få meget alvorlige forbrændinger (og i værste tilfælde dø af chok, som eftervirkning af forbrændingen men ikke elektriciteten).

Normalt er radiatoranlæg forbundet ret solidt til jord (beskyttelsesjord). Der kan være forbindelse til grundvandet via koldtvandsrør, som er nedgravet i gaden og går ind til huset. Imidlertid er der i dag ofte anvendt plastikrør, så det er ikke nogen sikker jordingsgrund. Dernæst, hvis det er fjernvarme udefra, er der gravet 2 metalrør i en varmeisolation ned i gaden, og disse vil også normalt have jordforbindelse.

Jordspyd

Et jordspyd

Endeligt er der i et system af den beskrevne type flere vandpumper i systemet, og måske en oliefyrsbrænder - henholdsvis en gasbrænder. Disse er forbundet til el-nettet, og skal desuden have forbindelse til beskyttelsesjord. Et radiatoranlæg med metalrør i en ejendom vil altså normalt være solidt forbundet til jord (jord etableres lokalt ved at banke metalstænger ned i grundvandet ved ejendommen, og forbinde det til ”jordledningen” i el-installationen, ledningen er farvet gul og grøn). Jord er altså ikke det samme som nulledningen i installationen, som normalt er forbundet til den lokale transformatorstation.

Ikke livsfarligt hvis lovligt

Man vil altså ikke kunne få livsfarlige stød af radiatorsystemet nogetsteds, hvis forholdene er lovlige. Når man advarer imod at berøre radiatorer eller vandrør for ikke at få stød, er det når man har forbindelse til en defekt el-installatiuon, f.eks. en lampe, motor etc. Det kan man se advarsler om forskellige steder, også med en radiator vist som jordafledning. Defekten skal så være af en type, hvor faseledningen kan komme i forbindelse med brugeren evt. via metallet i apparatet. Her vil man principielt kunne få et livsfarligt stød, men de nævnte HPFI relæer eller HFI relæer, skulle da redde den uheldige se: Hvornår er højspænding farlig? men det stød man så i alle tilfælde får er ikke spændende.

Elektrisk stol

Elektrisk stol nok uden HPFI-relæ

Man skal derfor holde sine elektriske apparater, lamper osv. i orden, og sikre sig, at der ikke trækkes i ledningerne så der kan opstå brud eller defekter. Man tager f.eks. aldrig et stik ud af en kontakt ved at trække i ledningen, men ved at trække i stikket, ligesom man ikke flytter et apparat ved at trække i ledningen. Defekter i brændere, pumper mm. burde bevirke, at HPFI relæet slår fra eller, at sikringen brænder over Så der burde ikke kunne komme spænding på systemet fra de komponenter.

Personer giver hånd, og der kommer stød

Modsatte elektrostatiske ladninger mødes

Så er det livsfarligt?

Det er altså efter min vurdering rimeligt usandsynligt, at der skulle være livsfarlige spændinger på en radiator og HFI - eller HPFI relæerne burde i alle tilfælde så afbryde strømmen, når denne afledes af berøringen. Hvis man mener, at det er tilfældet, bør man omgående henvende sig til de ansvarlige ejendomsfunktionærer, som så må tage sig af sagen.

Man kan derimod godt få et ikke livsfarligt elektrostatisk stød. Det er de stød man kan få af en bil ved berøring eller et dørhåndtag. Når man går, specielt på kunststoftæpper, eller gnider imod passende materialer, vil man kunne blive opladet elektrostatisk. Specielt hvis man har isolerende sko på, og det er om vinteren med lav luftfugtighed. Når man så får en jordforbindelse, bliver man ”afladet”. Man får et stød, måske går der endda en gnist, som kan ses og høres. Dette er ikke livsfarligt, men kan være lidt overraskende.

Med venlig hilsen
Malte Olsen