7. december 2010

Higgs - partiklen

Kære Spørg om Fysik
Man siger, at Higgs-partiklen behøves for at forklare, at alle andre partikler har masse. De andre partikler skulle så at sige klæbe sig til Higgs-partiklen og derved få deres masse. Så er det jo nærliggende at spørge, hvorfra Higgs-partiklen så får sin egen masse? Hvordan forklarer man denne særlige egenskab ved Higgs-partiklen?

Med venlig hilsen
A.  C

Higgs-partiklen kobler til sig selv og giver derfor sig selv masse. Det skaber i øvrigt et problem, idet det uden andre tilføjelser giver en masse, som er større end den, som kræves, for at beskrive LEP resultaterne.

Vi er derfor endnu ikke ved vejs ende, når og hvis vi finder Higgs-partiklen i det masseområde. Peter Higgs (GB 1929 -) var en blandt flere, som argumenterede for eksistensen af denne boson.

 

Med venlig hilsen
Jørn Dines Hansen