14. december 2012

De store spørgsmål om Higgs

Hej Spørg om Fysik
Hvad er Higgs i korte træk? Hvad er Higgs-feltet? Hvad ville ske, hvis Higgs ikke var blevet opdaget?, og hvad var din reaktion, da du hørte om Higgs?

Hvorfor reagerer nogle atomer med Higgs og andre ikke gør? 

 På forhånd tak.

Med venlig hilsen
L og E.

Hvad er higgs i korte træk?

Det er et "felt" (se nedenfor) som ifølge teorien antager en værdi forskellig fra nul overalt i det tomme rum. Det løser en masse problemer for teorien som ellers ville komme til at forudsige absurde ting ved meget høje energier. Teorien hedder "standardmodellen for elementarpartikler".

Hvad er higgs-feltet?

Visualisering af et "Higgs-sammenstød" i CERN

Computerbillede af Higgs begivenhed CERN

I kender måske et elektrisk felt. I hvert punkt i rummet har dette felt både en størrelse (E) og en retning. En partikel med elektrisk ladning q vil så føle en kraft af størrelsen qE i feltets retning.

Higgs-feltet har en størrelse men ikke nogen retning. Feltet virker ikke heller ikke på elektrisk ladning men kun på masse (faktisk kun hvile-masse).

Man kan derfor opfatte elementarpartiklernes masser som værende netop deres kobling til Higgs-feltet.

Hvad ville ske hvis higgs ikke var blevet opdaget?

Det ville faktisk have været endnu mere interessant. Så ville man have været nødt til at lave teorien om. Der findes alternative teorier som også kunne løse problemerne, en af disse hedder "Technicolor". Men den kræver at der findes en hel række nye partikler ved højere masser og sådanne har man altså ikke set endnu.

Peter Ware Higgs

Fysikeren Peter Ware Higgs, manden der opstillede teorien.

Hvad var din reaktion, da du hørte om higgs?

Halleluja! Annonceringen kom ved starten af en stor konference i Melbourne. Alle folk der gik rundt med et glad smil på læben i en hel uge.

Hvorfor reagerer nogle atomer med higgs og andre ikke gøre?

Teorien forklarer faktisk hvorfor fotonen er masseløs mens dens makker, som formidler de svage kræfter, vejer lige så meget som 90 protoner. Men den har ellers ikke nogen forklaring på hvorfor de forskellige elementarpartikler har forskellige masser. F.eks. hvorfor up-kvarken har en masse på 5 MeV mens dens fætter top-kvarken har en masse 176000 MeV. Her er teorien et stort spørgsmålstegn. 

Med venlig hilsen
Peter Hansen