11. november 2013

Hvordan er Higgs Boson ansvarlig for at give stof masse?

Hej Spørg om Fysik
Hvordan er Higgs Boson ansvarlig for at give stof masse, og hvad er masse?

Med venlig hilsen
C L

"Vi bekriver de elektriske kræfter og dermed det elektriske felt, som udveksling af en foton mellem to ladninger. Disse ladninger kan have forskellig størrelse og fortegn.

Peter Ware Higgs

Peter Ware Higgs GB, (29. maj 1929)

På tilsvarende måde opfatter vi Higgsfeltet, som givende anledning til en udveksling af en Higgsboson fra en partikel til partiklen selv. Ladningen bliver i dette tilfælde partiklens masse.

Denne effekt er en kvantemekanisk effekt, som iøvrigt har en anden matematisk struktur end den tilsvarende kvantemekaniske beskrivelse af det elektriske felt. Et eksempel er, at masserne aldrig er negative.

En konsekvens af alt dette er, at universet er fuldt af Higgsfeltet.

Med venlig hilsen
Jørn Dines Hansen