16. marts 2014

Er en infrarød sauna farlig?

Hej Spørg om Fysik
Vi har købt en infrarød sauna, og bliver lige pludselig nervøse på, om vi kan være helt sikre på, at den er indstillet med de rigtige infrarøde bølger, så vi ikke sidder i mikrobølger. Vi har jo ingen mulighder for at teste det. Hvad vil der ske hvis bølgelængden er forkert?

Vi kan indstille den helt op til 65 grader, men er det sundt også for hjernecellerne at den bliver så varm? Man kan næsten ikke holde til at sidde i den varme, men vi gør det alligevel, da det skulle være så sundt!

Jeg har læst at infrarød sauna er godt for sklerose, og jeg er helt nydiagnostiseret og kan ikke gennemskue hvordan det kan hjælpe på denne sygdom. Tværtimod begynder jeg at tænke på, hvad jeg har gjort anderledes den sidste tid, siden jeg skulle være så uheldig at få denne sygdom. Det er der den infrarøde sauna kommer ind.

Endvidere er jeg under min reseach stødt på en sætning, der fraråder kobberspiral ved infrarød varme. Hvordan kan det skade? Hvis det skader, undrer det mig meget, at firmaerne der sælger saunaerne ikke advarer tydeligt mod dette. 

Håber du kan hjælpe mig med mine spørgsmål.

Med venlig hilsen
C C

Det elektromagnetiske spektrum ses på figuren. Der er den sammenhæng imellem bølgelængden λ og frekvensen f, at λ *f = c hvor c er lyshastigheden, c = 300 000 000 m/s. Det betyder, at når frekvensen bliver højere, bliver bølgelængden kortere.

Oversigt over elektromagnetiske spektrum

Det elektromagnetiske spektrum

Det starter ved lange radiobølger, over mellem- korte-VHF og UHF. De højeste fjernsynskanaler ligger på UHF, som ender ved ca. 1 GHz, svarende til en bølgelængde på ca. 30 cm. Over det kommer så det område man kalder mikrobølger, hvor bl.a. mikrobølgeovne, parabolfjernsyn og radar ligger. Mikrobølgeovne til køkkenbrug er på bølgelængder er alle 12,2 cm svarende til 2,45 GHz (1 GHz = 1 000 000 000 svingninger pr. sek.). At denne bølgelængde er valgt skyldes, at der er passende indtrængningsdybde i vand, som vi og vore mademner ofte delvis består i, dvs. man kan varme mindre mademner igennem. Desuden blev der udviklet passende elektroniske kredse, som kunne give tilstrækkeligt energi på en bekvem måde (letvægts mikrobølge magnetronen). Dog er det en god ide at omrøre større portioner mikrobølgemad, hvis det er muligt.

Infarød sauna

Infrarød sauna

Frekvensen for infrarød stråling

Går man videre op i frekvens, og ned i bølgelængde, kommer man ved ca. 1000 GHz til det område, der hedder infrarød stråling. Her starter man nok med bølgelængder på ca. 0,3 mm eller 3*10-4 m. Det infrarøde område går til synligt lys, som er området 400 nm til 700 nm, 1 nm er 10-9 m altså 100 000 gange kortere end den grænse jeg angiver for starten af infrarød stråling. I en stor del af det område vil man opfatte strålingen som varmestråling, f.eks. som det føles som strålevarme fra et bål eller en brændeovn, især nær det synlige område. På den anden side af det synlige område kommer ultraviolet lys, som bl.a. bevirker solbrændthed, røntgen og gammastråling.

Infrarød stråling er altså et område der er meget langt væk fra mikrobølgeområdet. Der er ikke skyggen af mikrobølgeovns virkning i opvarmningen af saunaen.

Klassisk sauna

Klassisk finsk sauna

Infrarød opvarmning til nyfødte

Man bruger også infrarød opvarmning til nyudklækkede kyllinger, nyfødte smågrise, kuvøsebørn og mange andre steder. Opvarmningsmetoder svarende til denne infrarøde har været brugt i over 100 år i helsesammenhæng. En sauna er simpelthen et rum der opvarmes, normalt til en lufttemperatur på op omkring 90 °C, men det kan godt være noget mere. Alle saunaer er altså i fysisk forstand i det infrarøde område.

Opvarmningsmetoden kan være glødelamper på vægge eller saunaovne mm. Klassisk er det en ovn udenfor eller i rummet, som ofte var et rum af træ dækket med jord med en stenende af ovnen inde i rummet, som så giver varmen til rummet (det kan prøves i Finland, jeg har været i 125 °C der). Saunaer kendes også fra omtale i middelalderen her i landet.

Sauna

Sauna med ovn både luftvarme og infrarød varme

Er ovnen i rummet med en skorsten op, vil trækket til ovnen sørge for luftfornyelse, så luften ikke bliver for fugtig. Der er principielt ingen forskel på opvarmningsmetoden, om det er en el-radiator beregnet til saunabrug, glødelamper, saunaovne med fastbrændsel, eller andre opvarmningsmetoder, men der er naturligvis stor reklamemæssig forskel. Tro ikke på reklamerne for de helbredende virkninger, papir er billigt, og sælgere vil gerne sælge, de skal faktisk leve af det, spørg din læge eller den forening, der støtter omkring din sygdom, hvis du er medlem.

Gammeldags infrarød sauna

Gammeldags infrarød sauna

Infrarøde lamper i mere end 100 år

I en infrarød sauna kommer varmen som stråling, som opvarmer huden og luften, en gammeldagssaunaovn opvarmer luften, som så strømmer rundt. Jeg har bekendt med svedekasser med infrarøde lamper, de har været i brug i mindst 100 år. Forudsætningen for hvilken temperatur man kan tåle er, at saunaen ikke indeholder for fugtig luft. Når man sætter sig i en sauna bevirker varmen, at man sveder. Fordampningen af sveden køler huden, og holder derfor vores indre temperatur på omkring, eller meget lidt over det normale. I det varme rum sker der det, at hudens hårkar udvides, så der bliver større blodcirkulation. Dette gør kroppen for at få mere væske til huden for at øge fordampningen, og dermed kølingen. Det er derfor, at luften skal være tør. Iøvrigt, tag aldrig kæledyr med i sauna, de kan få problemer.

Luftfugtigheden i en sauna

Luftfugtigheden klares i de fleste tilfælde ved, at der er en ventilator udefra, der fornyr luften i passende tempo, eller passende ind- og aftræksriste. I en ganske almindelig gammeldags sauna er luften knastør i sig selv. Det der kan gøre luften fugtig, er fordampningen fra huden, og evt. når der hældes vand på de sten, der eventuelt er på saunaovnen. Så føles saunaen pludselig meget varm.

Er luften fugtig som f.eks. i et dampbad, bør temperaturen være noget lavere, fordi det er sværere at svede i fugtig luft. Kan man ikke svede nok, får man ildebefindende, dvs. hedeslag. Kommer vores celletemperatur (levende væv) væsentligt over 42 grader, vil cellerne efterhånden dø (det er stort set det vi gør når vi koger æg), og man får livstruende skader. Det gælder også den levende hud.

Gammeldags infarød sauna

Gammeldags infrarød sauna åben, kendt igennem over 100 år

Vær altid to personer i saunaen

Dine hjerneceller, og alt andet, bliver altså ikke overophedede så længe du føler, at du har det godt. Hvis man føler sig det mindste dårlig, skal man straks gå ud (og tage en omgang kold bruser, så huden bliver kølet ned. Spørg evt. din læge). Det er en god ide, hvis det er muligt, altid at være to personer, så man kan hjælpe hinanden i tilfælde af ildebefindende. Med hensyn til virkningen på din sygdom, er den rette person til at svare på dit spørgsmål din læge. Det gælder også spiralen. Jeg kan ikke forestille mig, at der skulle være specielle problemer omkring den, men spørg lægen. Han vil også kunne fortælle, hvad man ved om de faktorer der fremkalder og påvirker din sygdom. Også om saunaen har en bedrende virkning på din sygdom.

Vi har ingen speciel lægelig kompetence som fysikere. Jeg har til gengæld nogen erfaring med at gå i sauna, for jeg har gjort det regelmæssigt i mindst 30 år (90 °C lufttemperatur, de 60 °C du angiver, må være en termostatens justering). Anskaf evt. et sauna-termometer. Det behøver ikke at være særligt dyrt. Et stegetermometer kan i mange tilfælde være fint til måling af lufttemperatur).

Med venlig hilsen
og god fornøjelse med saunaen, og god bedring.
Malte Olsen