16. januar 2011

Knudeteorien

Hej Spørg om fysik
Min egen teori: Knudeteorien
Jeg vil meget gerne vide om min teori er blevet fremført før mig, eller om jeg virkelig har fat i en teori som ingen har tænkt på før. Min teori er en teori, der beskriver, hvordan virtuelle partikler opstår.

Jeg har længe grublet over hvordan virtuelle partikler opstår. Ifølge min teori, opstår de ikke ud af ingenting, som de fleste mener. Ifølge partikelfysikken er alt i universet, selv det tomme rum, i besiddelse af partikelfelter. Og det er ifølge min teori ud fra de felter, at partiklerne opstår.

Man kan på en måde sige, at der opstår en slags knuder på felterne i det tomme rum, og det er på denne måde at partiklerne opstår. Derfor kalder jeg det for Knudeteorien.

Jeg har tænkt over, at min teori også passer med einsteins teori. For ifølge Einsteins teori kan energi omdannes til masse (altså partikler) og omvendt. Og ifølge Einstein består hele universet af 2 slags ting 1:masse og 2: energi. Og de felter, som alle elementarpartiklerne i standardmodellen bærer, findes i det tomme rum.  Og et felt er jo, ifølge fysikken, energi og en partikel er masse. Og derfor omdanner energien i det tomme rum (partikelfelterne) sig til masse (partikler).

Med venlig hilsen
Emil Kristensen

Picture:

Så længe vi holder os til bløde, let upræcise formuleringer, så er 'Knudeteorien' ikke helt forkert. Men for at være en konkurrencedygtigt teori, så skal den også være underbygget af kvantitative, helst præcist matematiske overvejelser og forudsigelser.

Det krav opfylder i alt fald den gængse kvanteteori, som 'Knudeteorien' er konkurrent og alternativ til. Det bliver vanskeligt at overbevise ret mange, så længe teorien kun består af 'snak'. Problemet med mange alternative teorier for den fysiske virkelighed er, at de ikke tager udgangspunkt i den observerede eksperimentelle virkelighed.

Som illustration kan vi tage 'Knudeteoriens' udsagn: "Ifølge min teori, opstår de [virtuelle partikler] ikke ud af ingenting". Hvad er det eksperimentelle baggrund for denne påstand? Det modsatte synspunkt er en meget vigtig del af kvanteteorien, som har bestået alle eksperimentelle test. I den forbindelse har det været meget vigtigt at præcisere, hvad man mener med begreber som 'opstå' og 'ingenting'. 

Det er meget længe siden, at fysiske teorier blot var filosofiske spekulationer over, hvad men mente kunne passe. Og som lærde mennesker kunne diskutere åndfuldt i årevis, uden egentlig at bringe sagen videre. I de sidste 3-400 år har som nævnt eksperimenter og observationer været overdommer, og ingen har for alvor kunnet overbevise andre, ved blot at argumentere teoretisk og filosofisk. 

Om den naturvidenskabelige metode se også: https://www.nbi.ku.dk/spoerg_om_fysik/fysik/tyngdekraft/

Med venlig hilsen
Per Hedegård