24. juni 2008

Kvarker og mørk energi

Hej NBI

Hvilken virkning har de 6 kvarker, der er fundet i kernen af et atom?

Jeg vil også gerne høre om mørk energi. Hvis det gør, at universet accelererer sig større og større, så må rummet da være ældre end ca 14 millarder år, hvis man måler på en stjerne der længst ude i universet?

Med venlig hilsen
Johnny Bjerregaard

Et atom består af en atomkerne med elektroner rundt om. Denne atomkerne består af protoner og neutroner.

Nu er spørgsmålet om protonerne (neutronerne) også består af dele. Det viser sig, at de består af kvarker, således at f.eks. en proton består af to 'op' og en 'ned' (up and down) kvark.

Ved de store acceleratorer, bl.a. på CERN i Geneve, har man fundet ud af, at der i virkeligheden eksisterer seks forskellige typer kvarker, nemlig 'up', 'down', 'charm', 'strange', 'top' og 'bottom', hvor de sidste er meget tunge og kræver meget energi at frembringe. Alle kvarktyper undtagen up og down er ustabile og omdanner sig hurtigt til up of down kvarker.

Med venlig hilsen
Hans Bøggild
lektor i partikelfysik

Vedrørende den mørke energi: se venligst svaret om Mørkt Stof under Astronomi og Planetfysik.

Vedrørende rummets størrelse, det observerbare rum er ca. indenfor 13,7*109 lysår. Det der er udenfor er ikke fysik lige nu men filosofi, men der er sikkert plads nok, se også svaret Big Bang under Astronomi og planetfysik Ved Niels Bohr Institutet forskes og undervises bl.a. i Mørkt Stof i et center specielt for det, Big Bang og hvad der er indeni atomkernen under såvel Partikelfysik (på CERN ved Genève) som for Big Bangs vedkommende Astronomi Med


Med venlig hilsen
Malte Olsen