3. marts 2014

Fysikken om mening med livet

Hej Spørg om Fysik
Hvad er fysikkens umiddelbare holdning til spørgsmålet; Meningen med livet?

Med venlig hilsen
C.R.

Spørgsmål af denne art falder ikke ind under brevkassens dækningsområde. Det vi dækker er primært den forskning, som foregår på Niels Bohr Instituttet - dernæst almen fysiks forskning i den udstrækning, den kan dækkes i denne kommunikationsform.

Galileo Galilei

Galileo Galilei

Fysikken er karakteriseret ved, at man anvender: Den naturvidenskabelige metode, Galileo Galilei (I, 1564 – 1642) var en af de stærkeste fortalere, måske opfinder af metoden. Det betyder, at hvis man efterlyser fysikkens holdning eller beskrivelse af en ting, skal den fundamentalt set være tilgængelig for eksperimentel undersøgelse, dog måske først en gang i fremtiden.

Den naturvidenskabelige metode består kort i, at man fremsætter en hypotese (en teori) og udtænker eksperimenter der kan belyse hypotesen. Når resultater af eksperimenterne foreligger, vurderer man om teorien er i overensstemmelse med naturens svar,i form af eksperimenter. Derefter forbedrer man evt. sin hypotese, nye eksperimenter osv. Det kan også starte ud fra et overraskende udfald af et eksperiment, som så fortsætter med en ny teori, og så videre på samme måde.

Dit spørgsmål kan ikke afgøres på den måde, så vidt jeg kan se. Det er et filosofisk spørgsmål, eller jeg ville mene snarere et tros-spørgsmål. Det kan man så spørge de enkelte fysikere om, og få at vide hvad man tror, men det er ikke fysik. Det er en opinionsundersøgelse (som altså ikke kan bruges til at opbygge indholdet af de eksakte naturvidenskaber). Efter min mening er dette altså et trosspørgsmål, og det er så tidligere omtalt i et svar her se: Kvantemekanik og religion >>

Maleri fra laboratoriet

Den naturvidenskabelige metode

Brevkassen kan derfor ikke give dig et svar. Hvis man vil vide hvad fysikerne mener om emnet, kan man gå rundt og spørge dem, men det er ikke brevkassens opgave.

Med venlig hilsen
Malte Olsen