9. december 2012

Lys i kasse relativistisk

Hvis vi kunne indeslutte og opbevare lys i en kasse - vil lyset så give kassen en massestigning efter formlen M=E/(C^2).

Hvis ja - betyder det så, at lys i kraft af sin impuls og energi, kan få rummet til at krumme? Eller, vil den pågældende "energimasse" ikke medføre krumning af rummet, på samme måde som normal masse?

Med venlig hilsen
JM

I relativitetsteorien skelnes der sådan set ikke mellem "normal masse" og "energimasse". Einsteins berømte formel, E=Mc2, udsiger faktisk, at de to er ækvivalente.

Krumning af et plan omkring rødt objektDet der i relativitetsteorien skaber rumtidens krumning er den såkaldte energi-impuls-tensor. Denne indeholder 16 størrelser, hvoraf én er energidensiteten mens andre beskriver transport af energi (impuls). Masse optræder i denne tensor, og dermed i rumkrumningen, via E=mc2.

Masse optræder altså på samme måde som enhver anden energi. Og ja, energi og impuls fra lys bidrager til rummets krumning.

Med venlig hilsen
Mogens Dam