25. oktober 2017

Pilotbølgeteorien

Hej Spørg om Fysik
Pilot wave: 
Så vidt jeg forstår afviser førende fysikere Pilot wave teorien.

Hvorfor gør de det?

Kan man helt udelukke at den er korrekt?

Med venlig hilsen
M B

Pilot wave

Pilotbølgeteorien er i virkeligheden en omskrivning af traditionel kvantemekanik. Den stammer helt tilbage fra 1920’erne fra før kvanteteorien var helt afklaret.

Louis Victor de Broglie

Louis Victor de Broglie eller Louis-Victor-Pierre-Raymond, 7. duc de Broglie (F, 1892 - 1987)

Franskmanden Louis de Broglie introducerede en såkaldt pilotbølge, som kan fortælle partiklerne, hvordan de skal bevæge sig. Dvs. at teorien opfatter alle partikler på mikroskopisk niveau som små tunge "hagl", der opfylder Newton’s love. For at forklare, hvorfor fx elektroner eller fotoner en gang imellem opfører sig som bølger, indfører de Broglie pilotbølgen, som påvirker partiklerne med nye kræfter, så de ender med at opføre sig som bølger.

Kort tid efter de Broglie færdigudvikles kvantemekanikken af bl.a. Schrödinger og Heisenberg og pilotbølgerne forsvinder. I 1950’erne vise den amerikanske fysiker David Bohm, at man faktisk kan omskrive kvantemekanikken, så den fuldstændig ligner de Broglie’s pilotbølgeteori. Dvs. at der ikke er nogen forskel i hvilke forudsigelser de to teorier kommer med, så i praksis kan man ikke skelne. Det er udelukkende et spørgsmål om man bedst kan lide at tænke på partikler eller på bølgefunktioner. Vælger man partiklerne, så må man til gengæld leve med den mystiske pilotbølge. Under alle

Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger

Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (A, 1887 – 1961)

omstændigheder forsvinder de mystiske aspekter af kvanteverdenen ikke.

Med venlig hilsen
Per Hedegård

Werner Karl Heisenberg

Werner Karl Heisenberg (D,1901 – 1976)

 

David Joseph Bohm

David Joseph Bohm (US, 1917 – 1992)