24. juni 2008

Rumtid m.m.

Hej NBI 
Jeg har læst og hørt en del om tyngdekraften, og er nu meget interesseret i svarene på disse spørgsmål:

1. Skal Rumtiden opfattes som fælles reference system, eller primært et fysisk fænomen, som blandt andet en forklaring på tyngdekraften?

I den almene relativitetsteori (Einstein 1915) kædes rummets geometri sammen med tyngdekraften.  Hvad der er primært, er ikke til at svare på for en fysiker, men muligvis for en filosof eller teolog.

2. Kan man forestille sig at fænomenet tvillingefotoner (Blandt andet "Aspects Forsøg") kan være en mulig forklaring på tyngdekraften og specielt dens reaktion?

Jeg forstår ikke spørgsmålet. Aspect's forsøg har intet at gøre med tyngdekraften.

3. Hvilken er den mest sandsynlige reaktionshastighed for tyngdekraften, lysets hastighed eller øjeblikkelighed?

Alt tyder på, at ændringer i tyngdekraften udbreder sig med lyshastighed. Det ville være svært samtidig at opretholde en tyngdekraft med instantan udbredelse og relativitetsteoriens krav om, at intet signal kan udbrede sig med mere end lyshastighed i et frit faldende koordinatsystem.

4. Hvad dækker gravitoner over: Superstrenge, effekten mellem protoner, små begivenheder i rumtiden?.

Gravitoner er eksitationer i gravitationsfeltet, ligesom fotoner er eksitationer i det elektromagnetiske felt. Både fotoner og gravitoner, og alle andre elementarpartikler, kan ses som eksitationer af superstrenge, men der er ingen eksperimentel evidens for, at det er sådan naturen er indrettet.

Jeg håber ikke, at spørgsmålene er for tåbelige. Alle spørgsmål bør kunne besvares på en eller anden måde.

Hvis der findes relevant litteratur så ville jeg sætte pris på at få oplyst den.

På forhånd tak for hjælpen
D E. T

 

Med venlig hilsen
Benny Lautrup, professor