23. maj 2011

Virker en svupper i rummet?

Hej Spørg om Fysik
En svupper er et redskab med gummisugekop, der ved hjælp af et frembragt undertryk kan løsne propper i tilstoppede afløb.

Her kommer mit spørgsmål: Kan den fungere i lufttomt rum? Hvis man tager den med udenfor jordens atmosfære, og placerer den udvendig på en satellit, vil den så blive siddende? Og hvis nej, hvor stor skal den eventuelt være for at virke?

Med venlig hilsen
P A J

Jeg har målt på et par "svuppere", de er ca. 14 cm i diameter. Arealet bliver altså 1,54 * 10-2 m2

Hvis vi lige tænker på en svupper inde i et rumskib og over et hul ud til vakuum, vil der på tryksiden, det vil sige indersiden, være 1 atmosfære eller 101 325 Pa (Pascal er N/m2 og en Newton er ca. den kraft man mærker fra tyngdekraften, når man står med 100 g i hånden).

Samling af svuppere

Jeg har målt på et par "svuppere", de er ca. 14 cm i diameter. Arealet bliver altså 1,54 * 10-2 m2.

Kraften fra lufttrykket vil da være 1560 N, eller svarende til den kraft, der kræves for at løfte en masse på 156 kg her på jorden.

Det vil være ret svært at bevæge svupperen meget, men en astronaut med gode kræfter vil måske kunne klare det. Den vil kunne blive hængende på indersiden over et sådant hul næsten uafhængig af svupperens størrelse, hvis den kan tåle trykforskellen uden at gå i stykker. Kraften der skal til at bevæge den er proportional med dens areal, altså afhængig af diameteren i anden.

For at svupperen skal kunne virke 

For at den skal kunne virke, kræves det, at man kan opnå en trykforskel imellem de to sider, dvs. når den er over et afløb eller i et toilet og man trækker op, sænkes trykket i afløbet og vandet i vandlåsen trækkes med op, når man derefter trykker ned komprimeres luften over vandet, idet trykket stiger, og vandet i vandlåsen trykkes nedad (hvis man har husket at blokere et evt. overløb på vasken). Man kan så bevæge vandet i vandlåsen frem og tilbage, og derved løsne snavs, fedt, kaffegrums osv., så der igen bliver passage.

Hvis man er udenfor et rumfartøj, er trykket stort set 0 Pa. Det vil det være på begge sider af svupperen, så der er ikke nogen kraft på den. For at få en kraft skal der være en trykforskel. Trykket under den ændres ikke ved at trække den ud og ind, 0 Pa er stadig 0 Pa. Da trykket er ens på begge sider vil den altså ikke hænge fast. Det er helt uafhængigt af størrelsen. Svaret er, at svupperen ikke virker i vakuum, det afhænger ikke af størrelsen. Jeg tror i øvrigt ikke, at det er standartudstyr i rumkapsler.

Svupper bruges til at hjælpe med fødsel

Specielle svuppere anvendes også til fødselshjælp.

Med venlig hilsen
Malte Olsen