17. juni 2014

Er vores astronomiske verdensbillede korrekt?

Hej Spørg om Fysik
Jeg vil gerne vide, hvad der er af ting der taler for, at det nuværende verdensbillede er ugyldigt. Hvilket ting kan det nuværende verdensbillede ikke forklare?

Jeg mener med verdensbillede, den opfattelse man har omkring, hvordan planeterne bevæger sig ifht. til solen, og at jorden i følge det nuværende verdensbillede drejer om solen, og at månen drejer om jorden osv. Hvad peger på, at dette verdensbillede er ugyldigt? Hvad kan verdensbilledet ikke forklare af fænomener?

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
S.H.


Vores verdensbillede er bestemt ikke ugyldigt - det beskriver med stor nøjagtighed ikke blot forholdene i Solsystemet, men også stjerners og galaksers bevægelser.

Halvkugle med jorden hviler på elefanter. Elefanterne står på ryggen af en skildpadde.

Indisk verdensopfattelse, de vidste at jorden var rund!

Der er i løbet af de sidste godt 100 år kommet en del tilføjelser og udvidelser som Einsteins

Heliocentrisk verdensbillede: solen i midten med planeter i baner uden om

Koperniku's system

relativitetsteori og kvantefysikken. Det har det til fælles, at de primært beskriver forholdene i helt ekstreme sammenhænge. Det kan være i meget kraftige tyngdefelter, atomers indre opbygning, og det helt tidlige Univers ved Big Bang. Newtons love, og de mekaniske lovsystemer, som fysikken har udviklet, kan forklare planetbevægelserne, rotationer mm.

Historisk billede af nat og dag

Historisk statisk middelalderunivers

Et enkelt sted (Merkur) kræver det relativitetsteori, som ret beset er ca. 100 år gammel og altså ikke nogen nyhed, men ellers klassiske mekanik, som den kendes, kan beskrive det vi ser.

Jupiters bane i verdensbillede med Jorden som centrum

Ptolemæus verdenssystem, epicykel for Jupiter

Vi kan måle de fleste af disse ting i dag med en utrolig nøjagtighed, og de kan efterregnes. Billedet kan udstrækkes til hele galaksen og til de kendte galakser. Der opstår først ikke afklarede problemer, når man undersøger fjerne galaksers hastigheder (bl.a. ved hjælp af rødforskydning), hvor der synes at virke en ikke forstået kraft, der gør, at de ikke bremses af tyngdekraften fra universets masse på

Våbenskjold af gammelt nordisk skabelsesbillede

Ask ygdrasil, gammelt nordisk skabelsesbillede

forventet måde, men bevæger sig hurtigere end de skulle. Der er en del teorier om mørk energi og masse på vej, og man mener, at det har en vældig betydning for universet som helhed, men det er endnu ikke forstået, så der dækker vort verdensbillede for tiden ikke. Vi ved ikke om det kommer til det, eller om vi skal skabe en ny forståelse af rum, stof, tid mm. for at forstå disse afvigelser, som først for alvor er kommet for dagen i de senere år (ca. 20 år).

Flad Jord

Den flade jord

Vor beherskelse af forståelsen af det nære univers dvs. solsystemet, bekræftes bl.a. af de mange sonder, som er udsendt, og hvor flere er accelereret i en umådelig indviklet proces ved at blive trukket rundt om et antal himmellegemer af tyngdekraften og sendt videre i den forventede retning med forøget hastighed (slingshot effekten), alt beregnet efter klassisk fysik.

Jorden, hvor vand og skibe falder ned fra

Grunden til at jorden ikke kan være rund

Det gælder specielt sonder som Pioneer 10 og Mariner 10, som begge brugte den effekt for at nå frem. En af de mest spændende i sig selv er Voyager 1, afsendt i 1977,som vejer 722 kg, er i dag det hurtigste menneskeskabte objekt og forsvinder i rummet med en fart omkring 520 millioner km/år og er 20 milliarder km væk i dag (2014). (Sonden har nu 2014 været på vej ca. 36 år og 9 måneder). Den var bl.a. forbi Jupiter, Saturn og Titan (og et antal måner) og tog billeder og målte på vejen. Om 40 000 år vil den komme i en afstand af kun 1,6 lysår ved en af vore tætliggende stjerner. Den anses i dag for at have forladt solsystemet, men har gjort mange interessante observationer på vejen og har forøget vor visen (det samme gælder dens søster Voyager 2, som gennemførte en tilsvarende rejse). De er for nyligt slukket på grund af manglende energi.

Store dele af verdensbilledet står der således stadig, støttende sig især på Newtons teorier, og brugt af astronomer som Johannes Kepler, som støttede sig på Tycho Brahes umådeligt nøjagtige målinger. Det nuværende verdensbillede er

Solvognen

Solvognen gammel nordisk universmodel

naturligvis et voldsomt brud på middelalderens verdensbillede, som jo var et statisk univers uden forandringer, og som blev fastholdt med stor nidkærhed af den katolske kirke.  Det bevirkede at filosoffen Giordano Bruno ( I, 1548 – 1600 ) i år 1600 blev brændt af inkvisitionen, bl.a. fordi han var tilhænger af Kopernikus’ astronomi, som antog, at Solen og ikke Jorden var centrum i vort system.

Med venlig hilsen
Michael Quaade
Malte Olsen

IO

IO (Jupitermåne) taget fra Voyager 1 på vej ud af solsystemet