24. september 2009

Merkur

MerkurMerkur er den mindste planet i Solsystemet. Den er mindre end Jupiters måne Ganymedes og Saturns måne Titan, der begger er lidt over 5000km i diameter. Den har praktisk taget ingen atmosfære.

Set fra Jorden står Merkur altid tæt på Solen på himlen og den skifter flere gange i løbet af et år fra den ene til den anden side af Solen. Dette er en naturlig følge af, at den har den mindste afstand til Solen og den korteste omløbstid.

I 2016 står Merkur længst øst for Solen 18. april, 16. august og 11. december. De dage går den ned henholdsvis 2t 17m, 26m og 1t 13m efter Solen. Merkur står længst vest for Solen 7. februar, 5. juni og 28. september. De dage står den op henholdsvis 1t 5m, 34m og 1t 51m før Solen.

Planeten Merkur passerer ind foran solskiven i løbet af 7-8 timer. Den er synlig i en kikkert som en lille mørk prik på Solens overfl ade. Husk altid at have et solfi lter på kikkerten til beskyttelse af øjnene ved observation af Solen.
1. kontakt: 13t12m
2. kontakt: 13t15m
Passagens midte: 16t55m
3. kontakt: 20t37m
4. kontakt: 20t40m
Ved passagens start står Solen lidt over 50o over horisonten i syd og ved slutningen står den få grader over horisonten i nordvest.

Faktaboks: Merkur
Ækvatordiameter: 4879 km, 0.380 x Jordens
Masse: 0.329·1024 kg, 0.055 x Jordens
Massefylde: 5.430 g/cm3, 0.980 x Jordens
Tyngdeacceleration: 3.7 m/s2, 0.380 x Jordens
Rotationstid: 1407.50 timer, 58.646 døgn
Ækvatorhældning: 7.0°
Omløbstid om Solen: 87.97 døgn
Banehastighed i middel: 47.3 km/s
Middelafstand fra Solen: 0.39 AE, 58 mill km
Mindste og største afstand fra Solen: 0.31 AE, 0.47 AE
Baneexcentricitet: 0.206
Banehældning: 7.0°
Antal kendte måner (2016): 0