11. november 2019

Klimaforandringer skaber større, stærkere og mere ødelæggende orkaner

Klimaforskning:

De sidste 100 år er orkaner blevet både hyppigere og mere destruktive, det viser ny forskning fra Københavns Universitet. Studiet har kortlagt de mest ødelæggende orkaner på USA's syd- og østkyst og bruger nye beregningsmetoder, der utvetydigt peger på en sammenhæng mellem klimaforandringer og de mere ødelæggende orkaner. Studiet er nu offentliggjort i PNAS

Ødelæggelserne i Mexico Beach
Ødelæggelserne i Mexico Beach efter Orkanen Michael i 2018. Foto: K.C. Wilsey, FEMA

Klimaforandringerne blev tidligere skjult den statistiske usikkerhed

Den traditionelle måde at udregne skader fra orkaner, for bedre at kunne sammenligne ældre orkaner med vor tids orkaner, er at se på, hvor store omkostninger, de forvolder. Med andre ord, hvad ville en orkan fra fx 1950erne koste, hvis den ramte i dag? Når man gør det, finder man ud af, at størstedelen af den stigende tendens i skadernes omfang kan tilskrives, at vi er blevet flere, meget rigere og der er ganske enkelt mere kostbar infrastruktur, der kan ødelægges. Men det har hidtil fortabt si g i statistisk usikkerhed, om der er nogen klimatisk stigning i orkanernes ødelæggende kraft.

Orkanerne bliver større, stærkere og farligere – forbedret regnemetode viser nu tydelig tendens

Aslak Grinsted har gjort det historiske regnestykke op på en ny måde. I stedet for at sammenligne enkelte orkaner og deres ødelæggelser, har han og hans kolleger set på, hvor stort et område der kunne vurderes som et ”område med total ødelæggelse”. Altså, hvor stort et landareal omkring det sted, hvor orkanen rammer land, som må have været ødelagt for at kunne redegøre for de økonomiske tab. Det betyder samtidig, at det bliver nemmere at sammenligne land og by, idet ”regneenheden” er den samme, nemlig størrelsen på ”området med total ødelæggelse”.

Areal ødelagt af tropiske cykloner i USA siden 1900

Ødelæggelserne efter tropiske cykloner siden år 1900. Grafik: Aslak Grinsted, Niels Bohr Institutet

Klimasignalet i den nye metode er pludselig blevet synligt

Det har tidligere været vanskeligt at isolere ”klimasignalet” i tidligere undersøgelser. Klimasignalet skal forstås som den effekt, klimaforandringerne har haft på orkanernes størrelse, styrke og destruktive kraft. Det har skjult sig i ineffektive målemetoder og det er blevet tilskrevet statistisk usikkerhed, hvorvidt der har været en stigende tendens i ødelæggelserne. Men nu er der ikke noget at være i tvivl om længere. Vejret er blevet farligere på syd- og østkysten af USA. Desuden viser forskerteamets resultater sig at svare bedre overens med de klimamodeller vi benytter til at fremskrive og forstå udviklingen i det ekstreme vejr. Det stemmer ganske enkelt bedre med fysikken, at den globale opvarmning resulterer i, at stærkere kræfter slippes løs i de mest ekstreme orkaner.

Link til den videnskabelige artikel