26. februar 2021

PICE med i storstilet fælles arktisk indsats i Rigsfællesskabet

Klimaforandringer:

Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop bevilget knap 37 millioner kroner til en målrettet indsats, der skal udrede betydningen af klimaforandringer i det arktiske miljø, hvor hurtigt ændringerne sker og hvordan de påvirker resten af kloden. Projektet knytter alle rigsfællesskabets arktiske aktører sammen i ét netværk.

Under GIOS-projektet vil islejren blive grøn og mobil. Den store Dome på ski vil få solpaneler på hele toppen.
Under GIOS-projektet vil islejren blive grøn og mobil. Den store Dome på ski vil få solpaneler på hele toppen.

Under navnet GIOS - Greenland Integrated Observatory System –løfter Rigsfællesskabet indsamlingen af data til en helt ny æra. Projektet løber frem til udgangen af 2025, hvor en ny forskningsinfrastruktur, ledet af Aarhus Universitet, skal være på plads og klar til mange år frem at levere målinger om ændringer i luft, is, land og hav i Arktis. GIOS har et samlet budget på ca. 80 millioner kroner.

Koordineret indsats

Grønland spiller en unik og central rolle i det globale klimasystem og dækker samtidig alle eksisterende klimagradienter i Arktis. Det er derfor afgørende for hele kloden, at forstå de forandringer der sker i Grønland, for bedre at kunne forudsige effekten af de globale klimaforandringer.

”Vi er meget glade for bevillingen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Den booster samarbejdet mellem alle arktiske forskningsmiljøer indenfor Rigsfællesskabet, og sikrer at Rigsfælleskabet får en ledende rolle i den internationale arktiske forskning og dermed en afgørende arktisk stemme i den internationale debat,” siger rektor Brian Bech Nielsen, Aarhus Universitet.

”For Is, Klima og Geofysik gruppen skaber bevillingen mulighed for at styrke samarbejdet med alle de øvrige aktør fra Rigsfællesskabet og får derved vores enkelte enheder til at være en større og styrket enhed tilfælles” siger professor Dorthe Dahl-Jensen, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet.

Det fælles projekt er en forlængelse af det såkaldte Hindsgavl-initiativ, hvor rigsfællesskabets arktiske aktører gennem de sidste otte år har drøftet nødvendigheden af at kombinere ekspertisen på tværs af alle institutioner, for at kunne beskrive mekanismerne bag klimaforandringerne i Arktis, og for at kunne styrke samspillet med internationale samarbejdspartnere.

En mobil station på Indlandsisen

GIOS vil muliggøre at udvikle EGRIP isborelejren til at være en fuldstændig mobil og mere grøn lejr på Grønlands Indlandsis. Vi vil sætte solpaneler på hele Domens top, således at solen, der skinner hele døgnets 24 timer om sommeren, kan udnyttes til at skabe energi til lejren. Desuden vil vi investere i et bæltekøretøj (en Pistenbully), snemaskiner og avancerede plastikslæder, så hele lejren kan flyttes hen over Indlandsisen.

Det vil muliggøre mere mobile programmer på Indlandsisen, og tillade os at flytte til nye boresteder i fremtiden. Monitoreringen af Indlandsisen og de ændringer der har været både tilbage i tiden og frem i tiden, er utrolig vigtige for at fastlægge den havvandsstigning vi vil opleve frem i tiden mere præcist.

”En lejr midt på Indlandsisen bliver straks et samlingspunkt for projekter både nationalt og internationalt – en ’gateway’ ind til et meget vanskeligt tilgængeligt forskningsområde, ” fortæller Dorthe Dahl-Jensen, leder af EGRIP projektet, Københavns Universitet.

”Den nye GIOS-indsats giver os et langt bedre datagrundlag for at forstå de hastige forandringer i Arktis og leverer samtidig input til internationale modeller, der sikrer en bedre forståelse af, hvordan de igangværende ændringer i og omkring Grønland påvirker det globale klima og leveforholdene for mennesker, dyr og planter,” siger professor Søren Rysgaard, leder af Arktisk Forskningscenter, Aarhus Universitet, der står i spidsen for hele projektet.

Alle spillere med på holdet

GIOS samarbejdet omfatter Grønlands Naturinstitut, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, GEUS, ASIAQ Greenland Survey, Aalborg Universitet, DMI, Arktisk kommando, Syddansk Universitet, Grønlands Nationalmuseum & Arkiv, Nationalmuseet, Grønlands Universitet og Havstoven på Færøerne.

Emner