Shivendra Upadhyay

Shivendra Upadhyay

Ingeniør

Niels Bohr Institutet, Faststoffysik
Universitetsparken 5
2100 København Ø

Telefon: +4529229649
Telefon (Sekretariat): +455158089
E-mail: shivendra.upadhyay@microsoft.com