Jan Westenkær Thomsen

Jan Westenkær Thomsen

Institutleder, Professor

Primære forskningsområder

Vore gruppes primære forskningsområder centrere sig om Atom, moleky- og optisk-fysik, under stærk indflydelse og anvendelse af kvantefysik.

Kerneområder inbefatter: AMO fysik i breddest forstand

 • Optik
 • Ikke lineær optik, Specielt frekensfordobling SHG og SFG, DFG
 • Fiber optik, fiberlasere, fiberforstærkere
 • Ultrastabile laserkilder med meget lav fasestøj
 • Ultrakolde atomer og deres anvendelse
 • Atomfælder
 • Kvantegasser, Bose-Einstein kondensater
 • Atomure og optiske frekvenstandarder

Aktuel forskning

Gruppens forskning fokusere på anvendels af to-elektronsystemer i forbindelse med ultrastabile lasersystermer og optiske frekvensstandarder. Her spiller Strontium og magnesium atomerne en særlig rolle.  

 • Indfagning af kolde magnesiumatomer i optiske gitre
 • Første bestemmelse af den magiske bølgelængde for magnesiumatomer
 • Frembringelse af laserlys med en koherenstid på over et minut
 • Anvendelse af ultrastabile kaviteter kombineret med atomer i optiske fælder 
 • Drift i tid af naturkonstanter som f.eks finstrukturkonstanten, mp/me, osv.

Tilsvarende arbejdes på

 • Nye lasersystemer baseret på fiberoptike metoder
 • Erstatning af dyelaseren via nyt fiber-ringlaser design
 • Robuste fiberlasersystemer til erstatning af diodelasere 

Der arbejders også på nye teknikker inden for anvendelse af NMR på det medicinske område i et sammenarbejde med Hvidovre Hospital. 

Undervisnings- og vejledningsområder

Underviser i fysik på alle universitetsniveauer.  Emner er pt. klassisk eletrodynamik, optik, fiberoptik,  laserfysik, kvantefysik, atomfysik og kvanteoptik. 

Vejleder på: første års projekter, Bachelorprojekter, specialeprojekter, interne som externe, phd studiet og post doc for løb. 

For tiden vejledes:2 Bachelorhold med eksperimentelle projekter, tre speciale studenter, to phd studenter, en post doc.

ID: 8831