Jonas S. Juul

Jonas S. Juul

Gæsteforsker

Hvordan kan få "anti-establishment" individer sikre successen af en "anti-establishment" kandidat i et politisk valg? Hvad fortæller oscillerende, koblede celler os om tilblivelsen af rygraden i musefostre? Jeg forsker i komplekse fænomener i biologiske og sociale systemer. Min forskning forsøger at besvare spørgsmål ved hjælp af computersimuleringer og matematiske udregninger.

ID: 154586845