Namiko Mitarai

Namiko Mitarai

Lektor

  1. Young Scientist Award of the Physical Society of Japan

    Mitarai, Namiko (Modtager), mar. 2008

    Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

  2. The Young Scientists' Prize in the Commendation for Science and Technology

    Mitarai, Namiko (Modtager), apr. 2015

    Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

ID: 12071632