For virksomheder

Niels Bohr Institutet er engageret i samarbejde med en bred vifte af virksomheder inden for en række kerneforskningsområder, hvor instituttet er internationalt anerkendt. Disse områder er fokuseret omkring kvanteteknologi, særligt kvantecomputere og kvantekommunikation, Neutron og Røntgenspredning, Big Data, og udvikling af højteknologiske instrumenter inden for en række fagområder såsom Astrofysik og Eksperimentel Partikelfysik.

Et samarbejde med instituttet kan etableres på mange måder. Vi giver her et kort overblik over muligheder, men der er også inspiration at hente på Københavns Universitets portal for virksomhedssamarbejde.

 

 

 

 

 

Virksomheder og organisationer har mulighed for at få adgang til patenterede opfindelser fra NBI’s forskere med henblik på kommerciel udvikling. Tech Trans kontoret på Københavns Universitet er ansvarlig for proceshåndtering og behandling af intellektuelle rettigheder. De har desuden et katalog over KU opfindelser, som er tilgængelige for licensaftaler.

Inden for kvanteteknologien har NBI forskere haft succes med kommercialisering af forskningsideer, hvilket har givet grobund for nyetablerede virksomheder.

 

Som virksomhed har I forskellige muligheder for samarbejde med vores studerende og fordelene er mange. Vores studerende kan assistere ved løsning af specifikke udfordringer og jeres virksomhed kan få indblik i nye metoder og teorier tillige med nye perspektiver på organisationen. Derudover kan en styrkelse af kontakten til NBI’s forsknings- og uddannelsesmiljøer være en fordel med henblik på vidensdeling og rekrutteringsstrategier.

Et virksomhedsprojekt kan på både bachelor og master niveau være givende for den studerende såvel som for virksomheden. For at opnå et succesfuldt projekt og /eller en god praktikperiode er det vigtigt med grundig planlægning i god tid og i den sammenhæng at overveje tidsforbrug, engagement og forventningsafstemning.

Sådan kommer du i gang (rammer for specialesamarbejde) >>