H.C. Ørsted


Hele sit liv søgte H.C. Ørsted efter de større sammenhænge, både imellem de forskellige kræfter i naturen, og imellem naturvidenskaben, filosofien og kunsten. Denne eftersøgning ledte ham i 1820 frem til hans opdagelse af ”elektromagnetismen”, der er sammenhængen imellem den elektriske og den magnetiske kraft.