28. maj 2010

H.C. Ørsted – et geni fra provinsen

Uddannelsen:

Selvom der ikke fandtes nogen skole i Rudkøbing, da Ørsted blev født, sørgede hans far alligevel for, at han fik en uddannelse. I 1777 blev Hans Christian Ørsted født. Ørsteds far var selv apoteker, og han ville sørge for, at Hans Christian og broren Anders også lærte noget. Der var ikke nogen skole i Rudkøbing, hvor de boede. Men Ørsteds far lavede en aftale med den lokale parykmager, og drengene kom til at gå i skole hos ham. Parykmageren lærte dem at læse og at tale tysk.

Senere lærte en landmåler de to drenge matematik, en norsk student gennemgik litteratur med dem, og herredsfogeden lærte dem lidt engelsk og fransk. Resten af tiden læste de selv bøger, og fortalte hinanden hvad de fandt ud af.

Som 12-årig blev Hans Christian elev på apoteket. Der opdagede han den kemiske del af arbejdet. Det interesserede ham så meget, at han begyndte at læse alle de bøger, han kunne opdrive om naturvidenskab.

Statuen i Rudkøbing
Statuen i Rudkøbing: Ørsted blev født i Rudkøbing. Der var ingen skole på det tidspunkt, men faderen sørgede for at han fik undervisning alligevel. Blandt andet hos den lokale parykmager.

Hans Christians bror Anders
Hans Christians bror Anders læste jura på universitetet. Han nåede også langt indenfor sit felt - han blev nemlig statsminister.

Brødrene til optagelsesprøve på Københavns Universitetet

De to brødre var begge meget dygtige, og fem år senere blev de enige om, at de ville studere. Med faderens hjælp rejste de til København, og i løbet af et par måneder forberedte de sig til optagelsesprøven på Københavns Universitet. Prøven inkluderede blandt andet græsk, latin og filosofi. Men de hjalp hinanden, ligesom før i tiden, og bestod med udmærkelse.

Dengang var universitetet et sted, hvor man blev uddannet som enten læge, præst eller jurist. Naturvidenskaberne havde ikke nogen selvstændig plads. De fandtes kun som en del af det medicinske studium. Det var der, Ørsted blev indskrevet.

Under studierne var Ørsted en usædvanligt dygtig student. Han skrev så gode opgaver, at han fik tildelt et stort rejselegat. Derfor tog han i 1801 afsted på en tre år lang uddannelsesrejse.

Adam Gottlob Oehlenschläger
Adam Gottlob Oehlenschläger, dansk guldalder-digter og forfatter af skuespil, blev født i Køben-havn 1779, og døde i 1850.

Men for alle medstuderende strålede de som dioscurer (Zeus's tvillingsønner), og selv ældre lærde mærkede snart, hvad der boede i dem".

Hans Christian Ørsted var en væsentlig inspirationskilde til "Aladdin" - et af Adam Oehlenschlägers hovedværker.

Forfatteren Adam Oehlenschlager skrev i sine erindringer om de to Ørstedbrødre:
"Ørstederne levede ellers meget ensomt. Den første vinter, jeg kendte dem, gik de i lange kavaier (frakker), der næsten nåede dem til hælene, som slåbrokker; arm i arm klamrede de sig fast, og holdt sig til hinanden, så at de næsten lignede et sammenvokset tvillingepar.