7. februar 2012

Ole Rømer i København

Astronomen Ole Rømer:

I januar 1681, efter næsten ni år i Paris, vendte Ole Rømer endelig tilbage til Danmark, hvor han blev udnævnt til professor i astronomi ved Københavns Universitet. Samme år giftede han sig med Anne Marie Bartholin, Rasmus Bartholins datter. 

Ole Rømer observerer i sit køkken i Kannikestræde med passageinstrumentet.

Ole Rømer var en aktiv observatør både på universitetets observatorium, der lå på toppen af Rundetårn, og i sit eget hjem i Kannikestræde. Han brugte instrumenter, som han selv havde opfundet eller forbedret.

Allerede i Paris havde han i 1672 konstrueret det første mekanisk tilfredsstillende mikrometer til aflæsning af skalaer på instrumenterne. Han indførte kikkerten med trådkors og mikrometer i brændplanet samt anvendelsen af penduluret.

Herved udviklede Ole Rømer de to instrumenttyper, passageinstrumentet og meridiankredsen, som betød et gennembrud i positionsastronomiens nøjagtighed.

Desværre gik stort set alle Ole Rømers observationer og instrumenter tabt ved branden i København i 1728, og da han selv kun publicerede ganske få artikler, er meget af hans opsamlede viden gået tabt.

Kongens matematiker
Ved sin hjemkomst til Danmark blev Ole Rømer også udnævnt til kongelig matematiker, hvilket forpligtede ham til mange administrative og praktiske hverv. I denne position indførte han det første nationale system for mål og vægt.

I kraft af sin astronomiske baggrund søgte han at definere mål- og vægtenheder, som var baseret på astronomiske konstanter. Det kom blandt andet til udtryk i hans definition af en dansk mil, der blev sat til 24.000 fod svarende til 4 geografiske bueminutter.

I år 1700 fik Ole Rømer kongen til at introducere den gregorianske kalender i Danmark-Norge - noget som Tycho Brahe forgæves havde forsøgt 100 år tidligere.

Ole Rømer udviklede også en af de første temperaturskalaer. Fahrenheit besøgte ham i 1708 og forbedrede hans Rømerskala, hvilket resulterede i den kendte Fahrenheitskala, som stadig bruges nogle steder i dag.

Ole Rømers definition af den danske mil blev udarbejdet i forbindelse med hans arbejde med at opmåle de danske veje. Som en del af det projekt blev de første danske milepæle i sten sat op. En del af disse eksisterer stadig i dag, og de kaldes for Ole Rømer-sten.

Ole Rømer som embedsmand
I 1705 udnævnte kongen Ole Rømer til borgmester og politidirektør i København. I disse positioner udstak han bygningsregulativer og etablerede kloakker. Han opfandt de første gadebelysninger med olielamper og lagde kimen til senere socialreformer ved at skabe fokus på byens tiggere og prostituerede.

<< Forrige side

Næste side >>