20. september 2011

Ole Rømers uddannelse

Århus og København:

Ole Christensen Rømer blev født den 25. september 1644 i Århus. Han var søn af handelsmanden Christen Pedersen og hans hustru Anne Olufsdatter Storm, som var datter af en kendt århusiansk oldermand. Christen Pedersen, der stammede fra Rømø, tog Rømer som sit nye efternavn, da han flyttede til Århus i 1642, for at skille sig ud fra sine navnebrødre i byen.

Københavns Universitet er Danmarks ældste. Det blev grundlagt i 1479. Her ses en rekonstruktion af kvarteret omkring Vor Frue Kirke på Rømers tid.

Christen Pedersen interesserede sig for navigation og ejede en del nautiske instrumenter og bøger, som vækkede Ole Rømers interesse for astronomi. I 1662 blev Ole Rømer student fra Århus Katedralskole, og samme år flyttede han til København for at studere ved Københavns Universitet.

Her fik han videnskabsmanden og lægen Rasmus Bartholin som lærer, hvilket blev afgørende for hans videre karriere.

Tycho Brahes observationer
I 1655 købte den danske konge Frederik III, som var meget interesseret i videnskab, Tycho Brahes originale observationer fra Johannes Keplers søn, og i 1664 fik Bartholin ordre til at udgive dem. De var aldrig blevet udgivet før og skulle derfor ordnes og renskrives, så de var til at læse.

Selvom Rømer kun havde studeret to år, blev han Bartholins assistent i det møjsommelige redigeringsarbejde. Tycho Brahes store observationsmateriale, som var verdens mest nøjagtige på sin tid, gav Ole Rømer den bedst tænkelige indføring i astronomiske observationer.

Desværre strandede udgivelsen af Tycho Brahes livsværk med Frederik III's død i 1670, og det var først i 1923, at observationerne blev udgivet i København.

En del af den første side af Ole Rømers renskrift af Tycho Brahes observationer fra 1581.

En del af den første side af Ole Rømers renskrift af Tycho Brahes observationer fra 1581. Klik på billedet for at se hele siden.

Uranienborgs præcise placering

Uranienborg var Tycho Brahes bolig og observatorium på øen Hven i Øresund. Øen blev givet til Tycho Brahe af Frederik II netop med henblik på stjerneforskning. Uranienborg blev bygget i år 1580, men allerede i 1601 lod Christian IV den rive ned. Da Jean Picard ankom i 1671, var han meget chokeret over at finde, at grunden blev brugt som losseplads.

I 1671 kom den franske astronom Jean Picard til Danmark for at lave en præcis positionsmåling af Tycho Brahes gamle observatorium, Uranienborg, på øen Hven, hvor han havde gjort alle sine observationer. Ved at måle Uranienborgs position i forhold til det nye observatorium, Paris Observatoriet, der var under opførelse i Paris, kunne Tycho Brahes observationer nemlig også bruges der. Rasmus Bartholin og Ole Rømer rejste med Jean Picard til Hven for at hjælpe ham med målingerne. 

Ole Rømers ophold på Hven gav ham erfaring med de praktiske sider af astronomien, da han skulle lave mange målinger med kikkert og instrumenter. Kombineret med den teoretiske erfaring han havde fået gennem arbejdet med Tycho Brahes observationer, gjorde dette ham til en dygtig videnskabsmand.

I løbet af opholdet på Hven var Jean Picard blev meget begejstret for Ole Rømer, og han fik af den danske konge lov til at tage Rømer med til Paris, da han rejste tilbage i foråret 1972. Her blev Ole Rømer assistent hos Giovanni Cassini på Paris Observatoriet, hvor de specialiserede sig i mere og mere nøjagtige målinger af Jupiters måners omløb og formørkelser.

Ole Rømer fik bolig på Paris Observatoriet, og han blev hurtigt medlem af det fornemme Académie Royale des Sciences, som var oprettet i 1666.

Næste side >>