5. april 2017

ERC bevilling til Kim Sneppen på 16,5 millioner kr.

ERC bevilling:

Niels Bohr Institutets professor Kim Sneppen har fået en bevilling fra det Europæiske Forskningsråd på 16,5 millioner kr. til udvikling af nye metoder og modeller til at udforske cellers indviklede processer

Kim er professor i komplekse systemer og biofysik på Niels Bohr Institutet.
Kim er professor i komplekse systemer og biofysik på Niels Bohr Institutet.

Det er normalt biologer, der forsker i celler, virus og bakterier. Med metoder udviklet fra fysikkens verden opnås helt nye perspektiver på de biologiske systemer.

Kim Sneppen har modtaget bevillingen for hans SOURCE project: "Self-organization in competition and diversity". Beløbet skal bruges til at undersøge hvordan forskelligheder opstår og udvikler sig i komplicerede biologiske systemer.

Kim er professor I komplekse systemer og biofysik ved Niels Bohr Institutet. Hans forskningsfelt strækker sig vidt, fra mikrobiologi og epigenetik til dynamikken i store populationer. I 2014 udgav han en bog ’Models of Life’, hvor han beskriver mikrobiologiens kampe og deres våben, anti-våben og sågar anti-anti-våben.

“Jeg vil gerne starte en ny forskningsgren på grænsen mellem fysik og biologi. Den diversitet og de vekselvirkninger man finder i biologiske molekyler og celler, adskiller sig fra de systemer man normalt undersøger med statistisk fysik”, skrev Kim Sneppen i sin ansøgning.

“Jeg beskriver biologiske systemer med focus på interaktioner og deres betydninger, fremfor at grave mig ned i små detaljer” forklarede han.

“Normalt opfatter man konkurrence som ødelæggende for naturens diversitet. At konkurrence udsletter de svageste. Men i naturen ser man, at på trods af den evige kamp om at være den stærkeste, hvor vinderen tager det hele, så er vinderne på en eller anden måde begrænset, og dette ses for eksempel i den store artsdiversitet”, fortsætter han.

Kim Sneppens hovedhypotese er at konkurrence med positiv feedback, faktisk kan øge diversiteten. Det sker i lille skala, når gener udtrykkes forskelligt, som man udforsker i epigenetik og som kan modelleres som konkurrerende udtryksformer i vores genom, men også på større skala hvor dyr, planter og sydomme konkurrere om deres ``plads is solen” Kim Sneppens hold vil modellere biologiske systemer, der udviser forskellige former for diversitet, ved at bruge reskaber fra fysik i samarbejde med molekylærbiologiske laboratorier i Danmark og udlandet.

Målet med forskningsprojektet er sammenkæde levende systemer med det begrebsapparat man anvender i teoretisk fysik til fordel for begge områder. Forskning i komplekse systemer får ny indsigt i dynamikken bag diversitet, og biologien får nye kvantitative redskaber.

Projektet er en fortsættelse af Center for Models of Life arbejde i Biokompleks gruppen på Niels Bohr Institutet.

Contact

Kim Sneppen, Professor ved Center for Models of Life (CMOL) Biokompleksitet, Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 17, 2100 København Ø. Tlf: + 45 35 32 53 52 email: sneppen@nbi.ku.dk

 

Emner