19. april 2017

Nyt astronomisk center vil afdække det kosmiske daggry

Nyt Grundforskningscenter:

Cosmic Dawn Centre (DAWN) er et nyt grundforskningscenter på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet under ledelse af Lektor Sune Toft (NBI), hvis hovedformål er at afdække hvordan og hvornår de første galakser dannedes.

Sune Toft
Det nye grundforskningscenter Cosmic Dawn Centre (DAWN) er under ledelse af Sune Toft, der er Lektor på Dark Cosmology Centre på  Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.

Hvornår blev de første stjerner, galakser og sorte huller dannet? Endnu ved vi det ikke, for cosmic dawn eller universets daggry, altså den tid hvor universet udviklede sig fra komplet mørke til en transparent og stjernebestrøet sfære af galakser, ligger lige akkurat udenfor rækkevidden af de teleskoper vi har i dag. Cosmic Dawn Centre (DAWN) er et helt nyt grundforskningscenter, der vil afdække hvordan og hvornår de første galakser bliver dannet. Centeret er støttet af Danmarks Grundforskningsfond og er et såkaldt Center of Excellence der vil blive placeret på Niels Bohr Institutet på København Universitet, i tæt samarbejde med DTU Space.

I 2018 bliver James Webb Space Telescope (JWST) opsendt, som sammen med det nyligt fuldendte Atacama Large (Sub-)Millimeter Array (ALMA) i Chile, udgør to af de mest avancerede videnskabelige faciliteter konstrueret til dato. Disse to superteleskoper vil gøre det muligt at se direkte ind i den tid, hvor de første stjerner og galakser blev dannet. Danske forskere på DTU og NBI har bidraget til konstruktionen af JWST og har derfor unik adgang til teleskopets første observationer.

Lektor Sune Toft fra Niels Bohr Institutet er én af frontfigurerne inden for studiet af fjerne galakser, og med etableringen af DAWN vil der samles et hold af eksperter på Niels Bohr Institutet såvel som på DTU-Space, der kan udnytte den unikke adgang til JWST of ALMA og sætte dansk forskning i en førerposition i den forventede revolution af vores forståelse af det tidlige Univers.

DAWN vil bestå af en række internationalt højt anerkendte forskere håndplukket fra ind- og udland som over en årrække hver især har gjort betydelige bidrag til vores forståelse af galaksers dannelse og udvikling. Det forventes, at DAWN vil levere vigtig ny viden om de første stjerner og galakser tilblivelse -- viden som med stor sandsynlighed vil præge astronomien lang tid fremover.

Universet er utroligt komplekst med strukturer på alle målbare skalaer, fra galakser, sorte huller, stjerner og planet systemer til komplekse molekyler og biologi (på mindst en af disse planeter). Kimen til alt denne kompleksitet blev skabt kort tid efter Big Bang under det kosmiske daggry, som strakte sig over mindre end 2% af universets nuværende alder. Kulstof og ilt som udgør livets fundamentale byggesten blev første gang skabt i kernerne af Universets første stjerner som antændtes i denne periode. DAWN søger således svaret på et af de ældste fundamentale ubesvarede spørgsmål: hvor kommer vi fra, hvordan startede det hele?

KontaktSune Toft, Lektor: Cosmic Dawn Centre (DAWN), Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet, Tlf: +45 61680930, Email: sune@dark-cosmology.dk

Hans Ulrik Nørgaard–Nielsen, Seniorforsker på DTU Space, Tlf +45 40201764 Email: hunn@space.dtu.dk

Søren-Peter Olesen, Direktør for Danmarks Grundforskningsfond, Tlf +45 20289706 Email: spo@dg.dk

Emner