19. april 2017

Millioner til forskning i kvantenetværk

Nyt Grundforskningscenter:

Danmarks Grundforskningsfond er parat til at give op til 62 mio. kr. til etablering af et nyt forskningscenter på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet. Forskningscenteret er et såkaldt Center of Excellence og kommer til at hedde Center for Hybrid Quantum Networks eller Center for hybride kvantenetværk (Hy – Q). Ambitionen med centeret er at bane vejen for verdens første kvanteinternet. Et fuldkomment ubrydeligt netværk, som kan transformere den måde vi kommunikerer på i dag.

Peter Lodahl
Peter Lodahl, der er internationalt førende indenfor udviklingen af teknologi til kvantekommunikation baseret på kredsløb af lys, bliver leder af det nye grundforskningscenter Center for hybride kvantenetværk.

Med forskningscenteret Hy – Q vil centerleder og professor Peter Lodahl skabe kvantefysiske objekter, som aldrig har eksisteret i den fysiske verden; egentlige kvantenetværk. Ambitionen er at skubbe grænserne for, hvor store og komplekse kvantenetværk, det er muligt at skabe. Hvis han lykkes – og det er der gode grunde til at tro, han gør – kan det ultimative resultat blive et kvanteinternet. Et sådan kvanteinternet vil transformerer den måde vi kommunikerer i dag og skabe nye løsninger på store samfundsudfordringer inden for energi og sikkerhed:

”Den ultimative vision for vores forskning er et kvanteinternet. Her vil man kode og distribuere information én foton ad gangen, hvorved man kan bearbejde enorme mængder af information. Samtidig vil kvanteinternettet være ubrydeligt, da det vil være sikret af kvantefysikkens love, siger centerleder og professor Peter Lodahl.

Samler de bedste kvantefysikere fra hele verden

Peter Lodahl er internationalt førende inden for udviklingen af teknologi til kvantekommunikation baseret på kredsløb af lys (fotonik). Med bevillingen fra Danmarks Grundforskningsfond kan Peter Lodahl skabe en gruppe af internationalt førende forskere med komplementære kompetencer:  

”Det er en enestående chance at få mulighed for at etablere et stort forskningscenter inden for kvantenetværk. Det er helt afgørende med et langsigtet perspektiv for at kunne lykkes med denne enorme udfordring. Vi får mulighed for at tiltrække og fastholde de internationalt bedste forskere inden for kvantefysik. I centeret vil vi få indsigt i, hvor stort et kvantefysisk system vi kan bygge, som samtidig bevarer de forunderligere kvantefysiske egenskaber, som vi i dag studerer på atomart niveau. Det er ny fysik, som samtidig har et langsigtet anvendelsesperspektiv, siger Peter Lodahl.

Kontakt

Peter Lodahl, professor og Centerleder, leder af forskningsgruppen Kvantefotonik, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet, Tlf: +45 2056-5303 Email:lodahl@nbi.ku.dk

Søren-Peter Olesen, Direktør Danmarks Grundforskningsfond, Tlf +45 20289706 Email: spo@dg.dk

Emner