16. november 2017

Mogens Høgh Jensen udnævnt til Ridder af Dannebrogsordenen

Pris:

Efter indstilling fra rektor ved Københavns Universitets, blev Mogens Høgh Jensen på dagen for Videnskabernes Selskabs 275 års jubilæum, der fandt sted den 13. november 2017, udnævnt til Ridder af Dannebrogsordenen af H.M. Dronning Margrethe.

Dronning Margrethe

På Videnskabernes Selskabs 275 års jubilæum, der fandt sted den 13. november 2017, udnævnte H.M. Dronning Margrethe Mogens Høgh Jensen til Ridder af Dannebrogsordenen. Foto: Hasse Ferrold

Mogens Høgh er professor i Biokompleksitet, og har igennem 35 år været en ledende forsker indenfor komplekse dynamiske systemer. Allerede under sine Ph.d. studier udviklede han i samarbejde med Per Bak og Tomas Bohr en universel teori for overgang til kaos i oscillerende systemer. Denne teori er blevet eftervist i mange systemer fra væskedynamik til halvledere. For nylig er teorien taget op igen for at beskrive protein-oscillationer i enkelte celler.

I år 2000 blev han medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, hvis generalsekretær han var i perioden 2011-2016. I 2016 blev han valgt til præsident for Selskabet. Det var i egenskab af præsident, at han den 13. november 2017 stod i spidsen for fejringen af Selskabets 275 års jubilæumsdag med deltagelse af Dronning Margrethe og Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind.

I midten af 80'erne arbejdede han ved universitetet i Chicago, og var instrumentel i at udvikle den såkaldte multifraktale teori. Denne teori er blevet anvendt indenfor mange discipliner, fra socialvidenskab, over økonomi og kemi til biologi og medicin. Mogens Høgh Jensens bidrag er blandt de højest citerede artikler i feltet med ca. 5000 citationer.

Siden omkring 1990 har han opbygget kompleksitetsgruppen på Niels Bohr Institutet, som nu har 7 faste medarbejdere. Han har i den periode arbejdet på en række forskellige felter fra kaos- og fraktalteorier, til turbulens i væsker og andre komplekse fænomener - f.eks. også finansfysik. Han var i en længere årrække centerleder for 'Center for Chaos and Turbulence Studies - CATS'.

Omkring 2005 begyndte han at interessere sig for komplekse fænomener i den biologiske verden. Det blev muligt at opbygge denne aktivitet gennem en større bevilling fra Villum Kann Rasmussen Fonden, til at etablere centeret 'Danish Center for Biophysics - BioNET', som han var leder af indtil 2015. I de seneste år har han i særdeleshed interesseret sig for protein-oscillationer i enkelte celler, og er herved kommet 'tilbage' fra sine oprindelige teorier for kaotiske systemer. Disse arbejder har resulteret i to nylige artikler i det højt estimerede tidsskrift Cell Systems.

Mogens Høgh Jensen har igennem mange år været en efterspurgt taler, og har givet over 240 inviterede taler ved internationale konferencer. På Niels Bohr Institutet har han uddannet omkring 85 speciale- og Ph.d. studerende, og givet en række kurser indenfor kompleksitetsfysik. Han har modtaget Kirstine Meyer og Ole Rømer priserne, og blev i 2011 tildelt den norske fysikpris Gunner Randers, der blev overrakt af H.M. Kong Harald af Norge.

Emner