25. april 2018

Carlsbergfondet støtter eftersøgningen efter skjulte partikler med en bevilling på 4,4 millioner kr.

Bevilling:

Oleg Ruchayskiy, lektor i forskergruppen Eksperimentel subatomar fysik ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet, modtager en bevilling på 4,4 millioner kr. fra Carlsbergfondet til projektet: Mikrofysik i universet. Projektet drejer sig om forskning i mørkt stof, stoffets oprindelse og eftersøgningen efter nye, subatomare partikler.

Oleg Ruchayskiy

Oleg Ruchayskiy modtager en bevilling på 4,4 millioner kr. fra Carlsbergfondet.

Oleg Ruchayskiy, tidligere ansat ved CERN, Den Europæiske Organisation for Højenergifysik, og Institute for Theoretical Physics, PFL, Lausanne, Schweiz, kom til en stilling i fænomenologi ved Niels Bohr Institutet i 2016. Hans forskning har primært fokuseret på partikelfysik, astrofysik og kosmologi i det tidlige univers. Fænomenologi i fysikken forsøger at bygge bro mellem den teoretiske partikelfysik og de højenergi-eksperimenter, der udføres i accelerator. Hypoteserne testes mod resultaterne i eksperimenterne.

Oleg Ruchayskiy tog eksamen fra Moscow Institute of Physics and Technology i Rusland. Senere, i  2003, fik han sin Ph.D. grad fra University of Chicago i USA. Efter sin PhD grad rejste han til Frankrig, hvor han både havde stillinger som William Hodge Fellow og Marie Curie Fellow ved Institute for Advanced Physics (IHES) i Paris.

Forskning i subatomar fysik er langt fra overstået

Vi har kunnet fejre store succeser indenfor forskning i subatomar fysik, og for første gang i et århundrede er vi i en situation, hvor alle de partikler, der tidligere blev beregnet til at skulle findes i partikelfysikkens standard model, nu faktisk er fundet eksperimentelt. Det seneste gennembrud i forskningen i partikelfysik var opdagelsen af Higgs partiklen i juli 2012, den sidste og temmelig flygtige brik i puslespillet. Opdagelsen af Higgs partiklen var afgørende for forståelsen af, hvordan partikler får masse. Men det vigtige fund er imidlertid ikke slutningen på forskningen i subatomar fysik. Snarere er det begyndelsen på en ny æra, da det nu står klart, at der er fænomener i partikelfysik og kosmologi, som mangler forklaring indenfor rammeværket af standardmodellen.

De nye partikler

Mørkt stof er et af disse fænomener. Vi ved, at 4-5 % af stoffet i universet kan observeres direkte og 23-25 % formodes at være usynligt, mørkt stof. Vi ved, at det er der, gennem dets tyngdekrafts indvirkning på det synlige stof. (De resterende 70 % formodes at bestå af mørk energi). Endvidere er der tre typer af neutrinoer, og det faktum, at de har masse og kan bytte egenskaber (Nobel prisen 2015) er en indikation af, at der findes endnu en partikel, den såkaldte sterile neutrino. Disse partikler menes at kunne bidrage til forklaringen på, hvad mørkt stof i virkeligheden er, og dermed også forklare oprindelsen af stof-antistof asymmetrien i universet.

Oleg Ruchayskiy er medforfatter og bidragyder til det nye eksperimentelle projekt, SHiP – search for hidden particles. Eftersøgningen efter de skjulte partikler, som nævnt ovenfor, er det videnskabelige mål for SHiP eksperimentet, som i øjeblikket er under udvikling i CERN.

De 4,4 millioner kr fra Carlsberg fondets Distinguished Associate Professor Fellowship skal anvendes til ansættelsen af to postdocs og en PhD studerende.

Læs om SHiP her: https://cds.cern.ch/journal/CERNBulletin/2015/28/News%20Articles/2030193

Kontakt

Oleg Ruchayskiy, Lektor, Eksperimentel subatomar fysik, Blegdamsvej 17, 2100 København Ø, Email: Oleg.Ruchayskiy@nbi.ku.dk Telefon: +45 35 33 33 80

Emner